Avfallsutredningen: Kommunerna får ansvaret

Juridik & Politik I femton år har politikerna velat samla ansvaret för insamling av både förpackningar och hushållssopor hos kommunerna. Regeringens utredare är inne på en modell med fyra olika fasta ersättningsbelopp till kommunerna.


Avfallsutredningen: Kommunerna får ansvaret
Shutterstock

I dag har Sveriges cirka 20 000 varuproducenter ansvar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper, enligt det så kallade producentansvaret. Landets 290 kommuner tar hand om hushållssoporna, det så kallade restavfallet.

Redan år 2000 presenterade en statlig utredning förslaget att kommunerna ska åläggas hela ansvaret. Frågan är dock både juridiskt komplex och politiskt kontroversiell. Därför har den blivit liggande i malpåse fram till år 2012 då ytterligare en utredning kom fram till samma sak. Den stora knäckfrågan har varit hur förpackningsproducenterna ska ersätta kommunerna och hur mycket.

”Kunde inte komma överens”

Mia Torpe– Under den avfallsutredning som kom 2012 var det meningen att förpackningsindustrin och kommunerna skulle förhandla om ersättningen, men de kunde inte komma överens, säger regeringens utredare Mia Torpe, som tidigare varit miljöchef på bostadskooperationen HSB, till Miljö & Utveckling.

Sedan ett par månader jobbar hon med att utforma en finansieringsmodell som alla intressenter ska finna rimlig, och som dessutom måste vara samhällsekonomiskt lönsam. Framför allt gäller det att få kommunerna att komma överens med förpackningsindustrin, som kommer att förlora kontrollen över insamlingen av avfallet.

För att systemet ska bli någorlunda rättvist kommer Mia Torpe att föreslå att landets kommuner delas in i fyra kategorier beroende på folkmängd, geografi och typ av bebyggelse. Det skulle alltså ge bland annat glesbygdskommuner och storstadskommuner olika stor ersättning. Avfallets vikt och avståndet till fastigheten kommer också att påverka priset på sophämtningen, precis som det fungerar med den vanliga sophämtningen i många kommuner i dag.

Regeringens mål med omgörningen är att göra det lättare för hushållen att göra rätt och därmed öka både insamlingsgraden och återvinningsgraden, samtidigt som kvaliteten på det insamlade materialet höjs. Stefan Löfvéns regering lyfte redan i regeringsförklaringen förra hösten fram att förpackningsinsamlingen ska kommunaliseras.

Mia Torpe ska lämna sitt förslag om hur en kommunal insamling av förpackningsavfallet ska prissättas och ett förslag till ny lagstiftning till regeringen senast den 31 mars 2016.

Fakta

Producenterna har ansvaret

Det är de cirka 20 000 företag som producerar olika former av förpackningar och tidningar som tillsammans är skyldiga att samla in allt ifrån mjölkförpackningar till plastflaskor och konservburkar, enligt det så kallade producentansvaret. De har ansvar för 5 600 återvinningsstationer över hela landet.

Fakta

Avfall som kommer samlas in av kommunerna

  • Förpackningar av papper
  • Förpackningar av plast
  • Förpackningar av metall
  • Förpackningar av glas
  • Tidningar

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.