Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Miljötillsynen ska synas i sömmarna

Juridik & Politik Regeringen tillsätter en utredning som ska granska svensk miljötillsyn. Att det finns stora brister är ingen hemlighet.

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om bristerna i svensk tillsyn. Senast i mars gick landets kommunala miljöchefer ut och varnade för att miljötillsynen försvåras i flera kommuner på grund av resursbrist och att nämnder slås ihop. Vi har också skrivit om stora brister i tillsynen av miljöfarlig verksamhet. 86 procent av landets länsstyrelser gör sällan oanmälda tillsynsbesök ute i verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Att det finns brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn är också något som ett flertal utredningar pekat på. När OECD senast granskade svensk miljöpolitik 2014 skriver de bland annat att miljölagstiftningen inte tillämpas enhetligt i Sverige. De pekar också på att överträdelser blev ostraffade eftersom en mycket liten andel av de anmälningar som tillynspersonal gör till åklagare leder till att åtal väcks.

Tillsyn ses över

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över tillsynen både när det gäller organisation, ansvarsfördelning och sanktionssystem. Utredaren har ett år på sig, senast den 28 april 2017 ska uppdraget lämnas till regeringen.

I uppdraget ingår att:

  • Utreda om organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och operativ tillsyn behöver ändras.
  • Undersöka om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs.
  • Bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utvecklas.
  • Anlysera om kompletterande initiativ till tillsyn bör utvecklas för att miljöreglerna ska få bättre genomslag.
  • Anlysera om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose tillsynsbehoven.
  • Utreda om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas och om effektiviteten i den så kallade miljöbalkskedjan behöver stärkas.

Här hittar du kommittédirektivet

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.