Sänkt moms på reparationer 2017

Avfall & Återvinning Den länge diskuterade sänkningen av momsen på reparationer verkar bli av. Enligt konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ska den kunna träda i kraft redan 2017.

Sänkt moms på reparationer 2017
Shutterstock

Miljöpartiet har drivit frågan om halverad moms på lagning av bland annat cyklar, skor och kläder sedan 2012. I mitten av januari i år tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur återanvändningen kan öka och avfallsmängden minska. Då kom det också ut uppgifter om att miljöpartiet och socialdemokraterna kommit överens om att införa en momssänkning.

Direktiven till utredningen blev offentliga i förra veckan och innebär att utredaren, Ola Alterå, ska presentera förslag till nya styrmedel. Nu bekräftar konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att förslaget om sänkt moms på reparationer ska genomföras.

– Den ingår i de skatteförslag som vi ska lägga fram under våren, som ska gälla från och med 2017. En momsjustering kräver ingen lång utredning, säger han till nättidningen Altinget.se.

Enligt Miljöpartiets beräkning från år 2012 skulle en sänkning från 25 till 12 procent på de diskuterade tjänsterna innebära en kostnad på 240 miljoner kronor. Tanken är även att åtgärden ska kunna bidra till att fler nyanlända får jobb.

Bland de styrmedel som regeringen uppmanar utredaren att studera finns:

• Återvinningscertifikat

• Förbud mot utdelning av reklam till hushåll som inte uttryckligen sagt ja till detta

• Negativ märkning av varor med farliga ämnen

• Krav på arbete med avfallsminimering inom företag

• Förbättrad tillsyn av verksamheter

• Viktbaserad avfallstaxa

• Miljödifferentierad avfallstaxa

• Konsumentanpassade insamlingssystem

• El-certifikat för avfallsförbränning

• Krav på återvinning av återvinningsbara material

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.