Skatterabatt från sol och vind

Juridik & Politik Nu har regeringen lämnat ett förslag kring skatterabatt för mikroproduktion av förnybar el till lagrådet. Men i det nya förslaget riskerar lantbrukare att komma i kläm.

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el skulle ha trätt i kraft den 1 juli. Utgångspunkten i förslaget är att privatpersoner och företag som framställer förnybar el i liten skala ska kunna få skattereduktion.

Men i somras satte EU-kommissionen stopp för förslaget eftersom den typ av reduktion regeringen ville genomföra stred mot förbudet för statligt stöd till företag.

 

Lantbrukare kan få svårt att ta del av den nya skatterabatten kring mikroproduktion av förnybar el.
Lantbrukare kan få svårt att ta del av den nya skatterabatten kring mikroproduktion av förnybar el. Jordbruket i Ghana beräknas kunna skapa 291 arbetstillfällen per investerad miljon dollar.

Nytt förslag

I förra veckan lämnade regeringen ett nytt förslag till lagrådet som man tror kan få godkänt. I förslaget kommer rabatten att räknas som stöd av ”mindre betydelse”. Det innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda. Exempelvis får stödet inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår. För jordbrukssektorn går gränsen vid 15 000 euro och för fiskeföretag vid 30 000 euro. Med det nya förslaget kan det med andra ord blir svårt för lantbrukare att få ut så mycket av skattereduktionen, särskilt eftersom stödet ska samsas med andra stöd av mindre betydelse som man kan få exempelvis för veterinärkostnader.

Ambitionen är nu att skattereduktionen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2015

Här hittar du lagrådsremissen

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.