Tre ansvarar för hållbarhet i nya EU-kommissionen

EU En maltes, en spanjor och en slovenska. Tre personer ansvarar för hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv om Jean Claude Juncker får igenom sitt förslag.

Tre ansvarar för hållbarhet i nya EU-kommissionen
EU

Den klassiske miljökommissionären heter Karmenu Vella och han får också ansvar för havs- och fiskefrågor. Kommissionär för klimat och energi blir spanjoren Miguel Arias Cañete. Tanken med att slå ihop kommissionärsposterna när det gäller miljö och fiske samt klimat och energi är att tydligare koppla ihop områden som hänger samman under en ledare. Satsningar på att stärka förnybar energi hänger exempelvis ihop med klimat men också med en kostnadseffektiv framtida energiförsörjning.

En nyhet är att kommissionen kommer att vara organiserad kring sju vicepresidenter som alla ska leda och ansvara för olika projektteam. Tanken är att man genom att bygga projektgrupper som kan bestå av flera olika kommissionärer kommer bort från stuprörstänkanden och statiska strukturer. Konstellationerna i grupperna kan förändras utifrån vilka frågor som avhandlas. De sju ”superkommissionärerna” har även rätt att stoppa förslag, något som tidigare bara ordföranden kunde göra.

I förslaget finns bland annat en vicepresident för budget och HR,  jobb och tillväxt samt utrikespolitik och säkerhet. Vicepresident för den så kallade energiunionen blir Alenka Bratušek som är den kommissionär som mest troligast kommer att arbeta tätast tillsammans med klimat- och energikommissionären, samt miljö- och fiskerikommissionären.

I nästa steg ska EU-parlamentet ge sitt samtycke till var och en av de personer som Jean Claude Juncker valt ut i sitt team. Först efter detta är det helt klart hur gruppen kommer att se ut under kommande mandatperiod.

Här kan du läsa mer:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_en.htm?locale=en

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.