Sjöfartens fem hållbarhetskrav till regeringen

Transport Sjöfarten vill bli fossilfria redan nu, men avsaknaden på förnybara och fossilfria drivmedel gör det omöjligt. Det menar branschföreträdare inom Svensk Sjöfart som nu uppmanar regeringen att agera.

Sjöfartens fem hållbarhetskrav till regeringen
Det är dags för regeringen agera för att sjöfarten ska lyckas ställa om, menar branschföreträdare för Svensk Sjöfart. Foto: Adobe Stock.

Det är i en debattartikel i Göteborgs-Posten som Fredrik Larsson, ansvarig för miljö – och klimatfrågor inom Svensk Sjöfart, ställer sig frågan om samhället förstår vilka enorma mängder fossilfri el som behövs för att ställa om.

Han poängterar att alla branscher står inför en stor utmaning att säkerställa sitt behov av fossilfri eller förnybar el, men menar att sjöfarten kanske står inför den absolut största utmaningen. Detta då han menar att elen behöver omvandlas till energibärare som kan lagras ombord för längre resor där batteriers kapacitet inte är tillräckligt.

Behövs 54 procent mer el än idag

Fredrik Larsson ger exemplet att det behövs ungefär 5500 Twh per år av förnybar el för att ersätta de 200 miljoner ton olja och diesel som årligen används av världshandelsflottan.

Med hänvisning till Intertanko, som representerar rederier inom tanksegmentet, menar han att det är 54 procent mer än vad som idag produceras i hela världen, och motsvarar omkring 800 kärnkraftverk eller 580 000 landbaserade vindkraftverk.

Fem uppmaningar till regeringen

Vidare skriver han att det inte är ett alternativ att sluta transportera då det drastiskt skulle försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Det som behövs är förnybar el, och det snabbt, menar han.

I fem punkter uppmanar Fredrik Larsson regeringen att:

  • Öka produktionen av förnybar el och framdrivningsmedel
  • Öka hastigheten i utbyggnaden av förnybar el och förnybara bränslen.
  • Öka medel till forskning och innovation inom området generellt och till sjöfarten i synnerhet.
  • Gynna de aktörer som går före i utvecklingen. I Sverige testas bland annat bränslen som metanol, vätgas, vind och biogas. Det är helt centralt att dessa aktörer inte lämnas i ett läge där de inte vinner på dessa satsningar.
  • Investera intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter till sjöfartens energiomställning (i vilken sjöfart kommer ingå från 2024).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.