Så reagerar branscherna på inträdet i utsläppshandeln

Utsläppshandel Nu står det klart att flera nya sektorer inkluderas i EU:s utsläppshandel. "Vi välkomnar EU:s beslut", säger en branschföreträdare till Miljö & Utveckling.

Så reagerar branscherna på inträdet i utsläppshandeln
Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, Fredrik Kämpfe, Transportföretagen och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna.

Efter två dygns hårda förhandlingar mellan EU-parlamentet och ministerrådet stod det natten till söndagen klart att flyg, sjöfart, transporter, fastighetssektorn och avfallsförbränning inkluderas i utsläppshandeln. Beslutet innebär enligt bedömare att utsläppshandeln kommer att omfattas av drygt 70 procent av Europas totala utsläpp, vilket kan jämföras med den nuvarande utsläppshandeln som omfattar cirka 40 procent av utsläppen.

Fredrik Kämpfe, branschchef för flyget på organisationen Transportföregen säger till Miljö & Utveckling att det är bra att EU nu tar ledartröjan när det gäller flygets omställning. Samtidigt påminner han om att flyget omfattats av EU:s utsläppshandelssystem ETS sedan 2012, och att beslutet i helgen är en uppdatering.

– Det som är bra med helgens beslut är att EU tar flygets hållbarhetsutmaning på allvar. Utsläppshandeln ETS och Refuel EU Aviation visar nu att man har bestämt sig för att flyget ska ställa om och att man tar ansvar för att omställningen ska ske på ett gemensamt sätt inom EU. Det jämnar ut det vi tidigare sett som en fara, att man får helt olika villkor på den inre marknaden i EU. Det fungerar inte.

Med de åtgärder som kommer med det uppdaterade utsläppshandelsystemet menar Fredrik Kämpfe att nationella åtgärder, som till exempel den svesnska flygskatten, är överflödiga.
– Det kan till och med vara så att sådana åtgärder inte är möjliga under EU:s lagstiftning nu då EU tagit över den här frågan.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart är positiv till beslutet och uppger för Miljö & Utveckling att man länge efterfrågat ett pris på växthusgasutsläpp.

– Vi väkomnar EU:s beslut. Svenska rederier har under flera år investerat kraftigt på bränslebesparande åtgärder i sina fartyg och med ett pris på utsläpp så får vi dels bekräftelse men även kommersiella fördelar på denna satsning, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

För svenska fastighetsägare kommer inträdet i utsläppshandeln ha en begränsad effekt då svenska fastigheter främst värms med fjärrvärme och pumpar och därmed inte i huvudsak använder de bränslen som EU:s utsläppshandel riktar in sig på.

– Vi bedömer att det inte kommer påverka svenska flerbostadshus och kommersiella fastigheter i stor utsträckning. De bränslen som nu inkluderas är för egen uppvärmning, till exempel villaolja och pellets, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna, till Miljö & Utveckling.

I Sverige inkluderas sedan tidigare avfallsförbränning i EU ETS. Nu tvingas fler EU-länder in i systemet vilket branschorganisationen Energiföretagen är positiva till.
– Vi välkomnar helgens uppgörelse om ett skärpt och breddat utsläppshandelssystem till fler sektorer. Vi tycker att det är positivt att man siktar på en harmonisering och generell inkludering av avfallsförbränning, då det utöver Sverige bara är Danmark och Litauen som inkluderar avfallsförbränning i EU ETS i dag, säger Erik Thornström som är ansvarig för resurseffektivitet och energianvändning på Enerigföretagen.

Erik Thornström konstaterar också precis som Fastighetsägarna att de nya utsläppshandelssystemet har en liten påverkan på svenska fastigheter.

– Det är bra att byggnadsuppvärmning inkluderas i utsläppshandeln generellt tillsammans med vägtransporter, men vi bedömer att det får en relativt liten påverkan för svensk del då fossilbränsleanvändningen bara utgör några få procent av den svenska uppvärmningen i fjärrvärmen och enskild uppvärmning. Detta till skillnad från EU som helhet där fossilbränsleanvändningen uppgår till ca 75 procent av bränsleanvändningen i uppvärmningssektorn.

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C), som deltagit i förhandlingarna, säger att hon är ”oerhört glad och stolt” över den slutgiltiga uppgörelsen.

– Det är otroligt viktigt med ett marknadsbaserat system som prissätter koldioxid för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Jag lyckades få igenom att det nuvarande systemet ska bli mer ambitiöst, att vi ska satsa mer på storskalig innovation genom förändrade spelregler, att mer finansiering ska läggas i EU:s innovationsfond och att ambitionerna i utsläppshandeln ska öka med tiden. Det är stora vinster för Sverige och för klimatet, säger hon i en kommentar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.