Kollektiva tjänsteresor får Miljöstrategipriset

Miljöarbete En regional satsning som har ökat tjänsteresorna via kollektivtrafik med 350 procent vinner Miljöstrategipriset 2016.
Priset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling.

Kollektiva tjänsteresor får Miljöstrategipriset
Anette Tamm

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt. 

Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog (MP) på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna den 10:e november.

Samverkansprojektet Hållbara resor i Västernorrland får priset för att de lyckats reducera koldioxidutsläppen från tjänsteresor markant via ett internt system för klimatkompensation som innebär att ett kostnadspåslag läggs på resor som ger mer klimatpåverkan.

Saltade räkningar

– Vi saltade räkningarna för tjänsteresor med bil och flyg och gjorde det gratis att åka kollektivt. Pengarna har också använts för att anställa reserådgivare som åkte till arbetsplatser för att diskutera och följa upp deras resvanor. Det personliga mötet är otroligt viktigt för att få resultat, säger Olle Bertilsson, miljöchef landstinget Västernorrland.

Tjänsteresor med bil bekostas till exempel av verksamheterna med 4 kronor per mil. För flygresor till Stockholm får verksamheterna ett kostnadspåslag på 30 procent. Via Hållbara resor har de 27 000 anställda som omfattas av projektet också blivit erbjudna privat reserådgivning, kostnadsfria resor i kollektivtrafiken och utrustning till cykeln som morot för att de ska lämna bilen hemma.

– Vi är så stolta över det jobb vi har gjort tillsammans med våra medarbetare. Vi har satt tydliga mål och vi inom politiken har stått upp för dessa. Det här arbetet har också lett till att vi hållit nere kostnader för resande, säger Elvy Söderström, ordförande i landstingsfullmäktige (S).

 Juryns motivering Samverkansprojektet Hållbara resor

Inom samverkansprojektet hållbara resor har Landstinget i Västernorrland tillsammans med 11 kommuner och andra organisationer i regionen fokus på att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor och arbetsresor till och från jobbet.

Via ett internt system för klimatkompensation lägger de ett kostnadspåslag på flyg och bilresor som ger upphov till stora utsläpp. Pengarna används sedan till att subventionera resande med kollektivtrafik. Med hjälp av olika gröna nudgar har de också arbetat för att göra det mer attraktivt att cykla och resa kollektivt till jobbet.

Modellen har bidragit till att flygresorna till Stockholm har minskat med 80 procent sedan 2012. Användningen av kollektivtrafik i tjänsten har samtidigt ökat med 350 procent. Hållbara resor inspirerar genom att visa att det med uppfinningsrikedom är fullt möjligt att reducera utsläppen från tjänsteresor och att göra det även i en region med stora geografiska avstånd.

Juryn

Juryn har bestått av Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

 

13 verksamheter var nominerade till priset. Här hittar du dem

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.