Så sätter du stopp för korruptionen

CSR Som Miljö & Utveckling skrev om igår är korruption ett gigantiskt miljöproblem. I dag har de flesta företag policys, rutiner och riktlinjer för hur de ska jobba med korruptionsfrågor. Utmaningen är att applicera dem i praktiken. Nina Farrahi på advokatbyrån Vinge tipsar om hur du kan bygga en struktur där mutor inte slipper igenom det finmaskiga nätet.

Så sätter du stopp för korruptionen
shutterstock

Enligt Nina Farrahi, Head of Corporate Risk & Compliance på advokatfirman Vinge finns det en rad saker du kan göra för att undvika att hamna i en korruptionshärva:

  1. Utvärdera blivande nyckelanställdas etiska kompass i rekryteringsprocessen genom att exempelvis diskutera etiska dilemman under anställningsintervjun. Det är dina anställda som till slut är garanten för att inget går snett i företaget.
  2. Mellanchefer måste få tydliga instruktioner om deras ansvar att föra toppledningens budskap neråt i organisationen och säkerställa efterlevnad i sina respektive delar organisationen. Vad förväntas av dem och vad blir konsekvensen om de inte gör som de ska? Mellanchefer och anställda i inköpsled måste få kunskap och verktyg för att kunna avgöra när ska de tacka nej till en affär på grund av korruptionsrisken och hur underleverantörer kan utsätta företaget för korruptionsrisker genom exempelvis representation.
  3. Utbilda din personal i korruptionsfrågor. Det räcker inte med en webbaserad utbildning med allmänna exempel som man kan klicka sig igenom på 10 minuter. All utbildning måste utgå från ditt företags specifika utmaningar och riskprofil. Exempel i utbildningsmaterialet och dilemmadiskussioner måste utgå från din personals verklighet. På så sätt får din personal de verktyg som behövs för att kunna agera i gråzoner.
  4. Skapa en kultur där medarbetare känner sig trygga med att rapportera misstänkta oegentligheter. Du måste garantera att rapporterade incidenter blir utredda och hanterade och att du skyddar dem som har agerat. Annars kommer du aldrig få reda på eventuella tickande bomber förrän det är försent.
  5. Återförsäljare, leverantörer, handelsagenter och andra affärspartners är en mycket stor riskfaktor. Se till att dina bakgrundskontroller inför ingående av nya avtal, och under pågående avtalsrelation, dokumenteras väl och bygger på väl genomtänkta kontrollfrågor.
  6. Följ upp och dokumentera ditt anti-korruptionsarbete kontinuerligt. Du bör inte överlämna åt dina affärspartners att verifiera att de efterlever dina krav och standard. Verifiera regelbundet att dina affärspartners lever upp till det de har lovat i avtalet. Vidta alltid åtgärder om du konstaterar att övertramp har skett, vare sig det rör affärspartners eller anställda.

 

Läs också gårdagens artikel: Miljömyndigheter mutas för miljarder 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.