Rise rekryterar expert på tillståndsprocesser

Karriär För att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver tillståndsprocesserna bli effektivare. I ett försök att lösa problemet rekryterar Rise experten på tillståndsprocesser, Anna Månsson.

Rise rekryterar expert på tillståndsprocesser
Anna Månsson, tillståndsexpert. Foto: Rise

Tillståndsprocesser är svåra och tar mycket tid. Idag tar det i genomsnitt fyra år från ansökan till att man får ett miljötillstånd. Men det finns ansökningar som kan ta ännu längre om exempelvis verksamheten är av stor omfattning, då kan det ta upp emot 10 år enligt forskningsinstitutet Rise.

– Vi ser en ökande betydelse av effektiva tillståndsprocesser för att kunna nå våra nationella klimatmål. Här har RISE med sin breda och djupa kompetens en viktig roll att fylla, säger Elenor Bernelow Loyd, avdelningschef Infrastruktur och betongbyggande på RISE, i ett pressmeddelande.

Fler roller inom tillståndsprocesser

Rise gör därför en satsning på att utveckla forskning och tjänster kring tillståndsprocesser för att hjälpa samhället och svenskt näringsliv.

– Nu söker vi fler till vårt team. Vi ser ett ökat behov av våra tjänster och rekryterar ett flertal personer som vill vara med och utveckla branschen och skapa möjligheter för ett mer innovativt och hållbart näringsliv och samhälle, säger Elenor Bernelow Loyd.

Tar in expert på tillståndsprocesser

En av de som rekryteras är Anna Månsson som tidigare jobbat som jurist och ordförande i Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Skåne.

Hon har även varit utredningssekreterare i Miljöprövningsutredningen (M2020:06) inom Regeringskansliet. Utredningen har i uppdrag av regeringen att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder. Anna Månsson tillträder 1 november.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste