Experten om EU:s cirkulärpaket: ”Företag missar de ekonomiska fördelarna”

Cirkulär ekonomi Många nordiska företag saknar förståelse för EU:s nya regler för cirkulär ekonomi. Det innebär att de missar de ekonomiska fördelar som reglerna kan innebära, enligt en ny undersökning.

Experten om EU:s cirkulärpaket: ”Företag missar de ekonomiska fördelarna”
Många företag tar inte tillvara på de ekonomiska fördelar som EU:s nya regler inom cirkulär ekonomi kan innebära, visar en ny studie. Foto: Adobe Stock.

Det är konsultbolaget Ramboll som har undersökt hur stor kunskap företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland har om EU:s nya regler för cirkulär ekonomi. Det handlar om de delar som rör cirkulär ekonomi inom EU-taxonomin samt EU:s nya regler för obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Totalt deltar 166 företag som alla omfattas av CSRD i studien. Resultatet visar att de flesta företag är medvetna om de nya reglerna, men att många inte vet vad de innebär.

En fjärdedel uppger att de saknar kunskap om innehåll och omfattning av standarden för resursanvändning och cirkulär ekonomi, ESRS E5. Samtidigt är endast hälften, 49 procent, av de företag som omfattas av EU:s taxonomi för cirkulär ekonomi, den så kallade CE-taxonomin, medvetna om det.

– För bolag som saknar en strategi för cirkulär ekonomi kan CE-taxonomin och dess kriterier för cirkuläritet spela en betydande roll. Kriterierna i ESRS E5 beskriver vad som är relevant att uppnå via cirkulära affärsmodeller och kan därmed vägleda hur en verksamhet kan utforma sin strategi och plan kring cirkulär ekonomi, säger Peter Önnby, rådgivare inom cirkulär ekonomi och hållbar affärsutveckling på Ramboll i en kommentar.

Trots det visar studien att 40 procent inte upplever några ekonomiska fördelar genom att använda cirkulära affärsmodeller. De som upplever ekonomiska fördelar, 48 procent, säger att de varit små.

– Många företag tycks ha låst sig vid att cirkularitet är en fråga endast om avfallshantering och därför riskerar de att missa de potentiella ekonomiska fördelar som de nya reglerna kan driva fram. De nya reglerna innebär helt tydligt en stor utmaning för många företag som har varit vana vid att tänka på hållbarhet som en fråga om CO2-utsläpp och avfall. Och det skapar möjligheter för de mer framåtlutade företagen på marknaden, avslutar Peter Önnby.

Fakta

EU:s regler för hållbarhetrapportering

CSRD – EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering

Direktivet trädde i kraft i januari 2023 och beskriver vilka företag som ska rapportera och om vad. När CSRD är fullt implementerat förväntas den omfatta 50 000 företag.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards, totalt 12 avsnitt

Dessa standarder är en del av CSRD och beskriver hur företag ska rapportera om olika dimensioner av hållbarhet för att säkerställa jämförbarhet. Den första uppsättningen av dessa standarder trädde i kraft 1 januari 2024, inklusive ESRS E5 som beskriver hur företag ska rapportera om resursanvändning och cirkulär ekonomi. Andra delar av ESRS fokuserar på exempelvis klimat, föroreningar och biologisk mångfald.

EU:s taxonomi för cirkulär ekonomi (CE-taxonomin)

Taxonomin beskriver under vilka omständigheter företag kan hävda att deras verksamhet bidrar till EU:s hållbarhetsmål. När taxonomin först trädde i kraft 2022 omfattades endast klimatet, men från och med januari i år har regleringen utökats till att även omfatta cirkulär ekonomi.

Fakta: Ramboll

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.