Preem går från fossilt till förnybart

Förnybara bränslen 2030 vill Preem att de drivmedel som tillverkas för den svenska marknaden helt ska komma från förnybara råvaror.
– Vi ser en jättepotential i att tillverka förnybara drivmedel från exempelvis skogsindustrins restprodukter, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Preem går från fossilt till förnybart
Preem

Igår lanserade regeringen ett nytt initiativ, Fossilfritt Sverige. Syftet är att samla svenska verksamheter kring målet att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Ett av de första företagen som skrivit under initiativet är drivmedelsföretaget Preem som idag står för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska.

– Vi siktar mot samma mål och visioner som regeringen och vi tror att det är viktigt att öka dialogen mellan näringsliv, politik och akademi. Vi kan inte lösa detta själva, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Hur hänger målet om att skapa ett fossilfritt Sverige ihop med er kärnverksamhet?

Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Det är förstås en jätteutmaning, men vi ser oss framförallt som en drivmedelsproducent och vårt mål är att byta ut fossila råvaror mot förnybara. 2030 är vår ambition att de drivmedel vi sätter på den svenska marknaden ska komma från förnybara råvaror, säger Helene Samuelsson.

Men för att lyckas krävs långsiktiga politiska spelregler och det saknas idag. Kvotplikt och koldioxidskattebefrielse för förnybara bränslen är två möjliga sådana, menar Helene Samuelsson.

– För oss handlar det om miljardinvesteringar för att förnya vår produktion och då måste vi veta att reglerna inte kommer att ändras på tre års sikt.

Skogen guldgruva

Just nu tittar Preem på flera olika möjligheter när det gäller att producera förnybara bränslen. Stor potential finns i restprodukter från den svenska skogen. 2010 investerade Preem, Svea skog och Södra i en fabrik, Sunpine, som förädlar som tillverkar tallolja från skogsrester till råtalldiesel. Denna förädlas i sin tur till diesel i Preems raffinaderi i Göteborg. Sunpine har nu också börjat förädla sina restprodukter från råtalldieseltillverkningen till hartser som används i klister och ser också en framtida möjlighet att tillverka steroler som används vid läkemedelstillverkning.

– Den gröna affären växer, innovation föder innovation, det är väldigt spännande, säger Helene Samuelsson.

 

Om Fossilfritt Sverige

I regeringsförklaringen aviserade regeringen att de vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria länder. Syftet med initiativet Fossilfritt Sverige är att synliggöra det arbete som görs idag och att utmana andra länder att delta i racet om att bli fossilfria.

Alla verksamheter som är intresserade kan anmäla sig på regeringens hemsida.

De som hittills stödjer initiativet är ABB Sverige, Fjärde AP-fonden, H&M, Preem, Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö Stad, Östersund, Uppsala, Växjö, Hagainitiativet och Klimatkommunerna.

 Genom att skriva under deklarationen ställer man sig bakom att:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.