nr-logo

Hållbarhet i praktiken

En viktig grundbult i den cirkulära ekonomin

Det här är en annons
”Europa är på god väg från en linjär till en cirkulär ekonomi och då gäller det att ha stenkoll på hur företagets eller organisationens hela värdekedja fungerar. Det handlar om allt från samarbete mellan kunder och leverantörer, produktionsplanering, till nya modeller för försäljning och marknadsföring.”

Klimatkompensation som katalysator för strategisk differentiering

Det här är en annons
2011 började Arvid Nordquist klimatkompensera allt kaffe ur ett livscykelperspektiv, i hela leverantörskedjan. Satsningen blev en katalysator för ett bredare och dedikerat hållbarhetsarbete som har varit en givande boost för företaget - inte minst för affären.

Lönsam hållbarhet

Det här är en annons
Kvalitetssäkrad uppföljning kan vara det som skapar trovärdighet i hållbarhetsarbetet. Det har företaget ETT Easy To Trust  AB tagit fasta på i deras digitala lösning med att visualisera hållbarhetsarbetets effekt på lönsamheten.

Klara övergången till nya ISO med fokus på rätt saker

Det här är en annons
Fullt upp med övergången till de nya kvalitets- och miljöledningsstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001? Du är inte ensam, många företag står just nu mitt uppe arbetet. Vissa områden ger en större utmaning och kräver ett ’omtänk’ jämfört med tidigare versioner av standarderna. Fördelen är att det är här du kan hitta den största förbättringspotentialen.

Så lyckas du med nya ISO-standarderna

Det här är en annons
De flesta organisationer, stora som små, berörs av nya ISO 9001/14001:2015. Och det räcker inte med att få sin certifiering. För att standarderna ska få verklig effekt måste de implementeras djupare i det strategiska arbetet.