6 huvudargument för att engagera beslutsfattare i företagets hållbarhetsresa

Sponsrat av Position Green Framgångsrik och resultatorienterad hållbarhet inom verksamheten kräver en engagerad och stödjande företagsledning och styrelse som inser värdet av att integrera hållbarhet som en del av kärnverksamheten. Position Green har tagit fram sex huvudargument för att engagera beslutsfattare inom organisationen och belysa värdet av datadriven hållbarhet.

6 huvudargument för att engagera beslutsfattare i företagets hållbarhetsresa

1.    Efterlevnad och risk

CSRD är en av många regleringar och standarder för hållbarhetsrapportering som tvingar företag att presentera hållbarhetsdata av samma kvalitet som finansiell data.

Genom ett datadrivet tillvägagångssätt kan företag minska risken för felaktiga analyser och rapportering. Att ha tillgång till giltig och spårbar hållbarhetsdata möjliggör mer exakt analys samtidigt som kontrollen av information som kommer att granskas i en oberoende revision ökar. Dessutom får företaget en översikt utifrån ett hållbarhetsperspektiv på såväl företags- som leverantörsnivå, och att visualisera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete som en progression är en viktig aspekt i egna upphandlingsprocesser och när ni når ut till aktieägare och potentiella investerare.

2.    Affärskritiskt

Tillsammans med införandet av tuffare revisions- och legala krav på företagets hållbarhet från ett datakvalitetsperspektiv, ställs ökade krav på företag att visa och kommunicera hur hållbarhet integreras i deras verksamhet.

För att förbli konkurrenskraftig behöver ditt företag ha konkreta bevis på hur ert hållbarhetsarbete kan kopplas till lönsamhet. Genom ett datadrivet förhållningssätt kan företaget sammankoppla initiativ och processer till affärsmål och KPI:er. Om företaget är noterat kommer ni att utvärderas och betygsättas utifrån ett hållbarhetsperspektiv av exempelvis betygsinstitut, banker och oberoende studier. För att erhålla ett bra betyg krävs tillgång till transparent hållbarhetsdata av hög kvalitet.

3.    Styrelsen har det yttersta ansvaret

Styrelsen har det yttersta ansvaret för både utförandet och innehållet i företagets hållbarhetsrapport. Faktum är att varje styrelsemedlem personligen är ansvarig gentemot eventuell ekonomisk skada som orsakats av felaktig eller ofullständig information i en sådan rapport. Dessutom kan felaktig hållbarhetsdata och beräkning innebära att företaget riskerar bryta mot lagkrav.

4.    Godkänd leverantör och partner

Utifrån ett affärsperspektiv blir ett proaktivt förhållningssätt till hållbarhet allt viktigare för att säkerställa varaktiga samarbeten, oavsett om det gäller relationer inom B2C eller B2B.

Förväntningarna på er som leverantör och från er kundkrets kräver ett hållbarhetstänk som kan mätas och kommuniceras på ett tydligt och pålitligt sätt. Samtidigt är det kritiskt för er verksamhet att övervaka er egen leverantörskedja, eftersom det är där er största hållbarhetspåverkan finns. Effektiv uppföljning av företag inom er leverantörskedja öppnar upp flera möjligheter: riskminskning, nya affärsmöjligheter, förbättrade relationer med era leverantörer/kunder och varumärkesbyggande. Ett datadrivet förhållningssätt gör det möjligt att kontinuerligt och transparent kommunicera övergripande hållbarhetsprestation och målstatus till externa intressenter.

5.    Attraktiv arbetsgivare

Anställda kräver i allt högre grad att deras arbetsgivare har en väldefinierad och handlingsinriktad hållbarhetsagenda. Samtidigt är företag med en stark hållbarhetsanknytning dagens dragplåster för talanger. Företag som betraktar sina anställda som en viktig konkurrensfördel kan använda sitt datadrivna hållbarhetstänk som ett verktyg för att förbli attraktiva för att attrahera och behålla anställda.

6.    Gör det för er själva och för kommande generationer

Företagshållbarhet handlar inte bara om att säkerställa företagets överlevnad och konkurrenskraft, det handlar om att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde både på medellång och lång sikt. Genom att utveckla datadrivna strategier för att minska och eliminera de negativa sociala och miljöpåverkningar som orsakas av företagets verksamhet, kan företaget bidra till en mer välmående planet och göra skillnad för kommande generationer. Här besitter ledningsgruppen och styrelsen en unik position att göra skillnad på riktigt.

Vill du ha fler tips på hur ni kan få ledningsgruppen och styrelsen ombord på er hållbarhetsresa? Ladda ner Position Greens senaste guide.

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.