Örebroforskare ska spåra stora källor för mikroplast

Forskning Anna Rotander har fått fyra miljoner kronor i forskningsbidrag för att spåra upp de stora källorna till mikroplast i Örebros vattendrag. "Vi behöver hålla koll och förstå effekterna av det vi släpper ut", säger Anna Rotander. 

Örebroforskare ska spåra stora källor för mikroplast
Anna Rotander. Foto: Maria Elisson

Plast används över allt i samhället och lämnar på olika sätt spår omkring oss, bland annat eftersom bara en bråkdel av plastförpackningarna återvinns. Mikroplasten, små plastfragment som är mellan fem millimeter ner till 0,1 mikrometer, återfinns i sjöar och vattendrag och haven.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Här har vi ett material som bryts ner väldigt långsamt. Så när det väl kommer ut i miljön så stannar det kvar under väldigt lång tid. Tillförseln ökar från år till år för plastkonsumtionen går bara upp. De här två parametrarna, att ämnen bryts ner långsamt och att halterna ökar i miljön, det är oftast ett orostecken och något som man gärna vill ha koll på för att se vad kan det leda till ute i miljön, säger Anna Rotander, biolog och forskare inom miljö och hälsa vid Örebro universitet, som bland annat jobbar med att utveckla provtagnings- och analysmetodik för miljöövervakning

Ska spåra källor till mikroplast

Under fyra år ska Anna Rotander ägna sig åt att spåra källorna till mikroplast genom hundratals mätningar i bland annat Svartån, Bygärdesbäcken, Lillån och vid reningsverket i Örebro.

– Det är en fördjupning av sådant vi redan har tittat på för att få mycket mer säkrare data och bygga ut den data vi redan har börjat med.

Följer upp fynd i pilotstudie

Det är bra förutsättningar i Örebro för forskarna eftersom dagvatten- och spillvattensystemen är helt separerade flöden. En tidigare pilotstudie har pekat på att väldigt mycket plast som når reningsverket har en gemensam källa uppströms. Majoriteten av dessa identifierade partiklar är av en viss typ, enligt Anna Rotander.

– Tanken är ju att föroreningar ska sedimentera i reningsverket ner i slammet, men vad det gäller mikroplaster så är det mycket som går rätt igenom så det kommer ut med det renade avloppsvattnet.

Ett syfte med den nya studien är att identifiera källan till de här plastpartiklarna som hittats i det utgående vattnet. Dessa skulle kunna komma från något som ämne förekommer vid rening och tvättning, enligt Anna Rotander. Liknande partiklar har de även hittat i ett reningsverk i Lidköping.

– Så vi tänker att det här är inte något som bara finns i Örebro. Det kan vara något som är genomgående och som då skulle kunna betyda mycket att identifiera vart de kommer ifrån, säger Anna Rotander.

Halterna av mikroplast skiftar mycket

Forskningsprojektet ska dra igång under 2022. Anna Rotanders team kommer att sätta sig ner med Örebro kommuns vatteningenjörer för att få bra underlag till att designa studien och göra rätt avgränsningar. Halterna av mikroplaster varierar över tid och kan kopplas till skiftande väder, till exempel påverkar kraftiga regn och snösmältning. För att få statistiskt säkra mätresultat krävs att forskarna tar många prover på samma ställer och under lång tid.

Vill täppa till källan till mikroplast

Förhoppningen är att studien ska resultera i konkreta åtgärdsförslag för att minska halterna av mikroplaster i vattendragen.

– Vi har ju inte resurser till att sätta in åtgärder överallt. Då handlar det om att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt, förklarar Anna Rotander.

– Vi vill få en helhetsbild för Örebro och hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, vilka lösningar som ger mest effekt och var i systemet de ska sättas in. Man kan tänka sig att det bästa är att agera uppströms vid källan när man tänker på de partiklar vi hittat. Det kanske är jättelätt att byta ut just den produkten i stället för att sätta in filter.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.