-->

Okända kemikalier i östersjöfisk

Forskning Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Okända kemikalier i östersjöfisk
Stockholms universitet

Många giftiga kemikalier som inte är förbjudna i miljöövervakningen. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från åren 2000–2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i östersjöfisk.

– Vi fann att det till stor del är redan välkända kemikalier som analyseras, om och om igen. De kemikalier som analyseras i östersjöfisk är dessutom till allra största del redan reglerade på något vis, genom exempelvis EU:s kemikalielagstiftning REACH, Stockholmskonventionen för långlivade substanser eller EU:s Vattendirektiv, säger Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Analyser av kemikalier i miljön är kostsamma och tidskrävande. därför behöver man göra en prioritering av vilka kemikalier som ska analyseras.

– Vår studie visar att det finns en tendens att prioritera dessa kemikalier just för att de redan tidigare är analyserade och utgör en känd risk för miljö och människa. En sådan prioritering innebär att vi saknar viktig kunskap om nya toxiska kemikalier som finns i miljön, säger Anna Sobek.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.