Nanomaterialens miljörisker samlas

Kemikalier Förhoppningarna på den snabbt växande nanotekniken är enorma, men miljö- och hälsoriskerna är outforskade. En ny plattform ska samla den kunskap som finns på området.

Nanomaterialens miljörisker samlas

Utvecklingen av nya material med en struktur som är designad på atomnivå går i rasande tempo. Användningsområdena är många, läkemedel mot cancer, lätta material, kosmetika. Men när materialen används i nanoskala får de andra egenskaper än i sin större vanliga form. Fortfarande vet vi lite om vilka spår de nya materialen lämnar i vår miljö och hur de påverkar vår hälsa. Det finns heller inga tydliga krav på hur materialen ska testas innan de börjar användas i praktiken. Tydliga definitioner saknas, liksom vetenskapliga metoder för att analysera och bedöma materialens hälso- och miljörisker. Risken finns att ”nano” kommer att uppfattas som synonymt med ”farligt”, skriver 4 forskare i en debatt på Ny Teknik i veckan.

Ny plattform

Med allt detta i åtanke ska Sverige nu få en ny plattform som ska sammanställa och förmedla kunskap kring risker och säkerhet med nanomaterial mellan myndigheter, företag och universitet. Idag är exempelvis tillsynsansvaret utspritt på ett 20-tal svenska myndigheter.

Swetox, som är ett nationellt akademiskt forskningscentrum med fokus på säkra kemikalier och en giftfri miljö, får ansvaret för att bygga upp plattformen.

En viktigt deluppgift är att skapa en webbaserad tjänst för kunskapsinsamling och kunskapsspridning. Tjänsten ska erbjuda en publik del med nyheter, bakgrundsinformation, en databas med frågor och svar samt en intern del där nätverkets medlemmar kan diskutera och utbyta arbetsmaterial. Plattformen ska också inventera vilka utbildningsmöjligheter som finns inom nanosäkerhet och vid behov skapa nya kurser.

– Vi är mycket hedrade av förtroendet att få koordinera detta spännande uppdrag som faller väl in i Swetoxkonsortiets övergripande mål om en kemikaliesäker värld, säger professor Åke Bergman, chef för Swetox.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.