nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Även långt ute i naturhamnar i Kosterfjorden har giftiga båtfärger hittats. FOTO: Flickr/Redningsselskapet CC

Höga halter av giftiga båtfärger i havsbotten

Höga halter av koppar, zink och det väldigt giftiga ämnet tributyltenn,TBT, har hittats i 15 hamnar på västkusten. Alla tre är ämnen som används eller har använts i bottenfärger till fritidsbåtar.

  • Annons 1

Ett forskarlag vid Stockholms universitet, under ledning av professor Britta Eklund, har tillsammans med personal från Västra Götalands länsstyrelse tagit bottenprover från elva småbåtshamnar och fyra naturhamnar längs Sveriges västkust. Forskarna har både mätt mängden gifter i proverna och noterat hur de påverkat algers tillväxt.

Anmärkningsvärt var de höga nivåerna av TBT, ett mycket giftigt ämne som varit förbjudet att användas på båtar mindre än 25 meter ända sedan 1989 i hela EU. Även långt ute i naturhamnar i Kosterfjorden påträffades giftet.

– TBT är förmodligen det giftigaste ämne som vi medvetet släppt ut i den marina miljön. Även i mycket små doser vet vi att det orsakar deformationer hos vattenlevande djur, till exempel ostron och snäckor, säger professor Britta Eklund, vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.