Höga halter av giftiga båtfärger i havsbotten

Forskning Höga halter av koppar, zink och det väldigt giftiga ämnet tributyltenn,TBT, har hittats i 15 hamnar på västkusten. Alla tre är ämnen som används eller har använts i bottenfärger till fritidsbåtar.

Höga halter av giftiga båtfärger i havsbotten
Flickr/Redningsselskapet CC

Ett forskarlag vid Stockholms universitet, under ledning av professor Britta Eklund, har tillsammans med personal från Västra Götalands länsstyrelse tagit bottenprover från elva småbåtshamnar och fyra naturhamnar längs Sveriges västkust. Forskarna har både mätt mängden gifter i proverna och noterat hur de påverkat algers tillväxt.

Anmärkningsvärt var de höga nivåerna av TBT, ett mycket giftigt ämne som varit förbjudet att användas på båtar mindre än 25 meter ända sedan 1989 i hela EU. Även långt ute i naturhamnar i Kosterfjorden påträffades giftet.

– TBT är förmodligen det giftigaste ämne som vi medvetet släppt ut i den marina miljön. Även i mycket små doser vet vi att det orsakar deformationer hos vattenlevande djur, till exempel ostron och snäckor, säger professor Britta Eklund, vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.