Ny standard för energiledningssystem

En ny Europastandard inom energiledningssystem är nu klar. Standarden är en av flera komponenter som ska bidra till att effektivisera EUs energianvändning med 20 procent fram till år 2020. Det övergripande målet med den nya standarden är att bidra till effektivare energianvändning, minskade koldioxidutsläpp samt ökad kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

– Den nya standarden kan man enkelt integrera med andra ledningssystemstandarder, som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. De är alla uppbyggda med samma struktur och logik. Vi hoppas att detta ska bli ett välanvänt verktyg för alla företag som behöver se över sin energisituation och förbättra sin energieffektivitet på ett systematiskt sätt, säger Mårten Sohlman, projektledare SIS.

Den nya standarden heter Energiledningssystem (SS EN 16001) och baseras bland annat på den svenska energiledningsstandarden (SS 62 77 50) som funnits sedan 2003. SIS, Swedish Standards Institute har haft ansvaret att leda den europeiska expertgrupp som tagit fram standarden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.