Ny metod minskar korrosionen i biobränslepannor 

Nu finns en ny metod som effektivt reducerar avlagringar och korrosion i kraftvärmeverk och andra ångpannor. Konceptet har utvecklats av Vattenfall och har används vid deras anläggning Idbäcksverket i Nyköping sedan våren 2001. Vattenfall hävdar att deras egna mätningar i Idbäcken bekräftar att metoden inte bara ger mindre avlagringar och kväveoxidutsläpp utan framförallt mindre korrosion. Under en sex månaders period uppmättes en halverad korrosionshastighet för ett vanligt överhettarstål. Vattenfalls metod består av ett mätinstrument och ett additiv som doseras in i pannan. Mätinstrumentet för alkaliklorid ger kontinuerligt ett mått på rökgasernas korrosivitet. Additivet har enligt Vattenfall visat sig kunna minska alkalikloridhalten med mer än 80 procent.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter