Ny havsmyndighet ska stärka miljöarbetet

En ny havsmiljömyndighet ska bildas och nu har regeringen tillsatt en utredning för att se hur den ska organiseras. Målet är att stärka miljöarbetet.

– Vatten i landmiljöer, vid kust och i hav utgör ett sammanhängande system som måste ses ur ett helhetsperspektiv. Ett exempel är övergödningen av haven, där lösningen framför allt finns i åtgärder på land och i de vattensystem som har utlopp i hav, säger miljöminister Andreas Carlgren.

I första hand är det delar av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och de fem vattenmyndigheterna som ska läggas samman till en myndighet som får ansvar för frågor om förvaltning av havs- och vattenmiljön. Utredaren ska lämna sitt förslag den 1 februari 2010 och myndigheten ska kunna inrättas från och med den 1 januari 2011.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.