-->

M&U i Almedalen: Upphandling och hållbarhet

Almedalen Fokus ligger på hållbar offentlig upphandling i dagens seminarium, 3 juli. Miljö & Utveckling har bjudit in fyra paneldeltagare för att diskutera upphandlingens möjligheter och begränsningar att driva hållbarhet i samhället.

M&U i Almedalen: Upphandling och hållbarhet
Sustainable Innovation

Offentlig upphandling pekas ofta ut som ett viktigt styrmedel för att nå ökad hållbarhet i samhället. Om kommuner, regioner och myndigheter ställer krav på till exempel social hållbarhet, kemikalier eller klimatutsläppens storlek ska det leda till att hållbara produkter får ett försprång på marknaden. Med knappt 700 miljarder kronor i plånboken varje år blir myndigheterna tunga aktörer på marknaden. Så ser det ut i teorin. Men hur är det i praktiken?

Miljö & Utveckling intervjuar Marilouise Berg och Peter Nohrstedt från SKL Kommentus som ger sin bild av upphandlarnas och hållbarhetsexperternas verklighet. Därefter följer en debatt med representanter från bland annat Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten. Med i debatten är också Bodil Nordin, Canon Svenska, vars cirkulära produkter diskvalificeras i upphandlingar eftersom de inte uppfyller kravet ”fabriksnya”. Läs mer om det här.

Medverkande: Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus • Henrik Långmark, Hållbarhetssamordnare, Polismyndigheten • Bodil Nordin, hållbarhetschef, Canon Svenska • Annie Stålberg, Chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten

Moderator: Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling

Tid och plats: 3 juli, 15.00-16.00 i Teatersalongen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.