Lista: Så minskar du företagets dolda utsläpp

Klimat I sina klimatplaner glömmer företag ofta bort utsläppen som är kopplade till likvida medel, de pengar som placerats i banker. Här kommer sju tips för hur du mäter och minskar utsläppen från företagets kassa på banken.

Lista: Så minskar du företagets dolda utsläpp
Foto: Adobe Stock

I företagens klimatplaner glöms ofta klimatpåverkan från likvida medel, det vill säga de pengar som företagen har placerade i banker. Nu har en ny vägledning publicerats som visar hur företag på ett effektivt sätt kan mäta och minska dessa utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I vägledningen konstateras att företag ofta underskattar utsläppen från de likvida medel som finns placerade i banker och fonder och att många företag helt missat att dessa utsläpp faktiskt är deras ansvar. Tyvärr kan detta leda till att utsläpp som företag finansierar genom sina banker underminerar företagets klimatplaner på ett allvarligt sätt, vilket i slutändan kan leda till anklagelser för greenwash och andra transparensproblem.

I vägledningen, som tagits fram av initiativet Exponential Roadmap, uppmanar företag att engagera sig i frågan och att försöka påverka sina banker att själva skapa effektiva och meningsfulla klimatplaner. Om detta inte lyckas är den enkla rekommendationen att byta bank.

Exponential Roadmaps vägledning i 7 punkter

  1. Skaffa högsta ledningens stöd. Stöd från högsta ledningen och samarbete mellan hållbarhets- och finansteam är avgörande för framgång. Detta är viktigt då varje insatt krona i en bank har ett klimatavtryck. Ju större insättningar, särskilt i stora banker, desto högre blir ditt företags utsläpp.
  2. Samla klimatdata om din bank. Din hållbarhetsavdelning och finansavdelning bör samarbeta för att utvärdera dina bankers nuvarande utsläppsprofil, klimatpolicy och hur bankens kliamtprestationen förbättras över tid. För att få in rätt data bör du ställa direkta frågor till banken. Kontrollera att din bank offentliggöra utsläpp i scope 1-3, om banken är med i någon av de etablerade klimatkampanjerna från finanssektorn och om banken satt vetenskapligt baserade klimatmål.
  3. Beräkna dina bankers klimatavtryck. För att fullt ut förstå klimatpåverkan av ditt företags likvida medel måste du räkna ut hur många ton koldioxid dina pengar på banken indirekt skapar genom din banks utlånings- och investeringspraxis. Uträkningen gör du enligt formeln i nedanstående faktaruta.
  4. Prata med dina banker. Engagera dig i dina banker om deras klimatomställningsplaner, på samma sätt som du engagerar dig och samtalar med andra leverantörer. Genom att uppmana dina banker att minska sin klimatpåverkan sänder du inte bara en kraftfull marknadssignal utan visar också hur viktigt det är för dig att de hjälper till att uppnå globala klimatmål.
  5. Efterfråga klimatsmart kassahantering. För att minska utsläppen från dina finansiella verksamheter kan du be dina banker att flytta en del av företagets kassa till ”gröna” finansiella produkter. Dessa produkter erbjuds ännu inte av alla banker, men tillgången ökar sannolikt om kunderna efterfrågar dem. Gröna finansiella produkter kan till exempel vara bankers utlåning till ren energi och andra hållbara projekt.
  6. Byt bank. Om din analys visar att ditt företags nuvarande banker inte vidtar tillräckliga klimatåtgärder bör du överväga att flytta en del eller hela ditt företags kassa till en bank som gör det. För närvarande tenderar dock banker med låg koldioxidexponering att vara små. Ett alternativ kan därför vara att överföra delar av din kassa från en bank som presterar dåligt klimatmässigt till banker som presterar bättre.
  7. Sätt egna mål. Det är viktigt att du har en plan för hur du minskar utsläppen från pengarna på banken. En sådan plan bör inkludera specifika och tidsbundna mål, förväntade effekter, huvudsakliga åtgärder och de resurser som krävs för att uppnå dina mål. Du kan till exempel sätta ett mål för att minska utsläppen med en viss procent före ett specifikt år.

Fakta

Formel: Räkna ut utsläpp från likvida medel

Se över hur mycket pengar ditt företag har i varje bank, inklusive kontanter och ekvivalenter som penningmarknadsfonder och certifikatinsättningar.

Eftersom beloppet av kontanter ditt företag har på banken ändras ständigt, är det bäst att använda siffror från slutet av räkenskapsåret, som redovisas i dina årliga finansiella rapporter. Detta ger en ögonblicksbild av din företagskassas koldioxidavtryck vid en specifik tidpunkt.

Beräkna sedan dina bankers koldioxidintensitet som redovisas i deras hållbarhetsrapporter. Säkerställ att bankerna redovisar en betydande del av scope 3-utsläppen från sina utlåningsverksamheter, särskilt utlåningen till fossilintensiva verksamheter.

Om bankernas rapportering är otillräcklig kan du överväga att använda de schabloner som utvecklats av Carbon Bankroll-projektet.

Multiplicera sedan varje banks koldioxidintensitet, utsläpp per krona, med det belopp du har satt in i banken enligt formeln: ”Värde av kontantinsättningar x Koldioxidintensitet av din banks utlåning = Utsläpp av dina kontantinsättningar”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.