Ny rapport: Få bort kolet – fortsätt med oljan

KLIMAT Satsa på global koldioxidskatt, hellre för hög än för låg, lämna kolet i marken och satsa på utsläppsminskningar i andra länder. Det är några av slutsatserna i en rapport från SNS. Olja och naturgas bör däremot förmodligen användas till dess att de är slut, enligt rapporten.

Ny rapport: Få bort kolet – fortsätt med oljan
John Hassler presenterar SNS rapport om svensk klimatpolitik. Foto: Ingar Lindholm

Den svenska klimatpolitikens effekter internationellt analyseras i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) årliga konjunkturrapport. Bakom rapporten står nio välrenommerade forskare från olika discipliner. Ordförande är John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, som också presenterade rapporten vid ett seminarium.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Effekten av klimatförändringar kan bli mycket allvarliga för människor i vissa regioner. Klimatkänsligheten är avgörande, men osäkerheten om den är fortfarande stor. Men det är helt fel att vänta och se.

– Det blir mycket mer negativa konsekvenser om klimatpolitiken i efterhand visar sig ha varit otillräcklig än tvärtom. Klimatpolitiken är en billig försäkring, sade han.

Analys av globala energisystem

Rapporten innehåller bland annat en genomgång och analys av de globala energisystemen och klimatutsläppen. Av den framgår att tre fjärdedelar av världens energitillförsel kommer från fossila bränslen, och att andelen varit stabil under en lång period.

– Det är viktigt att hålla isär olika typer av fossila bränslen, sade Johan Hassler.

– Olja handlas på en världsmarknad och infrastrukturen gör det möjligt att styra om vart olja levereras på ett ganska enkelt sätt. Minskad efterfrågan i ett land leder till en minskning av världsmarknadspriset, som gör att efterfrågan stiger i andra länder. Priset på olja är långt över vad det kostar att ta upp den, så producenterna har marginal att klara en prissänkning, sade Johan Hassler.

Oljan svår att påverka

Sammantaget gör detta det svårt att påverka användningen av olja.

När det gäller kol är läget ett annat, och här pekar rapporten på lägre lönsamhet och större möjligheter att fasa ut kolet lokalt och regionalt.

Men huvudbudskapet i rapporten är att den svenska politiken ska inriktas på att uppnå globala utsläppsminskningar och behovet av en global koldioxidskatt.

– Det är ett grundläggande problem att utsläpp av växthusgaser är gratis. Det ger för stora och ohållbara utsläpp. Vi rekommenderar politikerna att gå direkt på roten till det onda, att utsläppen är gratis, sade Johan Hassler.

Förordar skatt på klimatutsläpp

Enligt rapporten skulle även en relativt modest skatt på klimatutsläpp kunna få stora effekter, men det gäller att skatten är global.

– Redan en skatt på 21 dollar per ton koldioxid, vilket motsvarar en femtioöring per liter bensin, skulle få en stor effekt om det används på kol, sade Johan Hassler.

Kina behöver fasa ut kolet, och Indien och Afrika ska helst inte välja samma kolbaserade utvecklingsväg som Kina gjort, enligt rapporten. När det gäller olja och gas är bilden en annan.

– Konventionella reserver av olja och gas kan och bör förmodligen användas tills de tar slut. Värdet av användningen är större än skadan, sade Johan Hassler.

Svårt i praktiken

Ingrid Bonde, ordförande i klimatpolitiska rådet, har gått igenom rapporten tillsammans med sina kollegor. Hon framhöll svårigheterna med att få igenom en global koldioxidskatt.

– Vi har inte ens enats om taxonomin och ett gemensamt sätt att räkna. Olika länder har olika förutsättningar, sade hon.

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.