FN-rapport vittnar om missat klimatmål: Dubbelt så mycket fossila bränslen 2030

Klimat Världens planerade produktion av fossila bränslen är mer än dubbelt så stor till 2030, än vad som gångbart för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det visar FN:s miljöprogram UNEP:s nya rapport.

FN-rapport vittnar om missat klimatmål: Dubbelt så mycket fossila bränslen 2030
Kolproduktionen planerar inte att mattas av. Foto: Adobe Stock

FN:s miljöprogram UNEP släpper tillsammans med flera ledande forskningsinstitut en rapport om hur den planerade produktionen av fossilenergi kommer gå ihop med löftena i Parisavtalet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten visar att världens länder planerar att producera 53 procent mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 2-graders målet.

Rapporten är den första i sitt slag, och man tar även upp hur mycket fossilenergi som kommer produceras i förhållande till om vi skulle stanna vid 1,5 graders uppvärmning. Den planerade produktionen av fossilenergi missar Parisavtalets begränsning med 120 procent år 2030.

Kolindustrin – största klimatboven

Inom kolindustrin finns det största gapet mellan löften och verklighet. Industrin planerar att producera 5,2 miljarder ton mer kol, det vill säga 150 procent mer kol än vad som är förenligt med tvågradersgränsen.

Om världen skulle klara 1,5 grader är överskottet från kolproduktionen 280 procent.

Även olja och gas är på väg att spräcka världens koldioxidbudget. Länder fortsätter att satsa på fossila bränslen, vilket gör att hela samhällen blir beroende av olja och gas för att förbättra sin infrastruktur.

Denna inlåsningseffekt gör att länder kommer producera 43 procent mer olja och 47 procent mer gas till år 2040 än vad som är förenligt med Parisavtalet.

Storproducenter planerar att fortsätta

I rapporten har man också granskat tio producentländers klimatlöften kontra fossilproduktion. Gemensamt för Norge, Ryssland, Kina, USA, Australien, Indien, Indonesien, Tyskland, Kanada och Storbritannien är att deras fossilplaner inte är förenliga med Parisavtalet som de förband sig till 2015.

Flera av länderna har planer för expansion. Detta breddar inte bara produktionsgapet utan också utsläppsklyftan.

Ljuspunkter i rapporten

För att få bukt på produktionsgapet menar rapportförfattarna, bör länder dra nytta av nya modeller som visar hur man minskar andelen fossil bränsleförsörjning.

De flesta länderna fokuserar i dag på ”efterfrågesidan” – med policys som syftar till att öka förnybar energi, energieffektivitet och annan teknik med låga koldioxidutsläpp. Men vissa länder har också börjat intressera sig för ”utbudssidan” – åtgärder som syftar till att begränsa fossil bränsleproduktion.

Belize, Costa Rica, Frankrike, Danmark och Nya Zeeland har alla antagit delvisa eller totala förbud mot olje- och gasutvinning, medan Tyskland och Spanien börjat avveckla sin kolindustri.

Läs hela rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.