Minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

Klimat De svenska utsläppen av växthusgaser låg på en rekordlåg nivå förra året. Andelen förnybart ökar samtidigt i transportsektorn. Men trots att vi i Sverige verkar nå klimatmålen går den globala trenden åt fel håll.

Minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige
Free Images

Sveriges utsläpp av växthusgaser låg på 55,7 miljoner ton 2013, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. 2013 blev ett rekordår med den lägsta noteringen sedan 1990. Naturvårdsverket räknar med att vi klarar målet på en 40-procentig minskning från 1990 års nivå till 2020.

Ett stort bidrag till utsläppsminskningen står trafiken för. Bränslesnålare bilar är förklaringen, tillsammans med att fler bilar kör på biobränsle. Enligt Energimyndigheten nådde Sverige redan år 2012 EU-målet på 10 procent förnybart inom transportsektorn. De preliminära siffrorna för 2013 är 15,6 procent.

Dyster internationell trend

– Det är både glädjande och anmärkningsvärt att Sverige redan nu har tillräckligt mycket förnybara drivmedel inom transportsektorn för att nå EU:s transportmål. Inte bara för att Sverige har en så hög andel så långt innan 2020, utan också med tanke på att EU-kommissionen inte tror att EU som helhet kommer att nå målet, kommenterar Ellen Svensson på Energimyndigheten.

Även Naturvårdsverket konstaterar att utvecklingen utanför Sveriges gränser inte går åt rätt håll, koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Naturvårdsverket pekar också på att även om Sveriges utsläpp minskar hemma har våra utsläpp i andra länder ökat till följd av vår konsumtion.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.