Miljövänlig lastbilstrafik

Järnvägstransporter Transportlösningen, FlexiWaggon, där lastbilar körs på tåg kan bli ett lyft för åkeriernas ekonomi. Systemet som introduceras nästa år ger dessutom positiva miljöeffekter och beräknas få fem procent av latsbilstrafiken överförd till järnväg istället.

Den slutliga utvecklingen av tågsystemet FlexiWaggon startade i januari 2001 på Kockums Industrier. I år kommer den första järnvägsvagnen för lastbilar att testas på Inlandsbanan. Om utfallet blir positivt går vagnen ut i serieproduktion.

Idén till att använda järnvägsvagnar för transport av lastbilar på tåg, fick konstruktören och produktutvecklaren Jan Eriksson när han skissade på vilka miljömässiga vinster som kunde göras med sopbilar som transporterades på järnväg.

– Miljöaspekter och samhällsekonomiska aspekter var två komponenter jag utgick ifrån när idéerna till lastbil på tåg började utvecklas, säger Jan Eriksson.

Transport av lastbilar på tåg har tyvärr inte blivit ett attraktivt alternativ för åkare, på grund av att det finns för få terminaler och genom att tidigare järnvägsvagnar har saknat flexibilitet för på- och avlastning av lastbilar. Eftersom det idag står cirka 14 000 järnvägsvagnar oanvända behövs ett nytänkande. FlexiWaggon kan bli ett modernare och effektivare alternativ för operatörer på järnvägen, enligt Jan Eriksson.

Tekniska fördelar

En av de fördelar som han ser med FlexiWaggon är att vagnskorgen är nedsänkt, vilket gör att lasthöjden blir låg. Dessutom kan längden på vagnen varieras mellan 24,5 meter som är måttet för svenska lastbilar, till det mindre 18,5 som gäller i övriga Europa.

– Den låga lasthöjden gör att det blir smidigt att köra upp en lastbil säger Anders Gothlin, vd för FlexiWaggon AB. Pålastningen kan utföras av chaufförerna själva, och tar 10-15 minuter för ett helt tågset. En positiv effekt är också att bangårdarna inte behöver byggas om. Det krävs bara att marken är hård och att det finns en in- och utfart för lastbilen.

Ekonomiska och miljömässiga vinster

Det finns tidsmässiga vinster att göra på systemet, de ekonomiska fördelarna är stora för åkarna och miljömässigt blir det också ett plus. I dag ligger åkarnas sträckberoende kostnader på 65–80 kronor per mil men väljer man transport med FlexiWaggon kommer priset att sjunka till 35 kronor per mil.

År 1997 utförde Trafik och Miljö i Norr AB en miljökonsekvensbeskrivning av FlexiWaggon på sträckan mellan Gävle och Göteborg. Resultatet visade att energianvändningen minskar liksom de miljöfarliga utsläppen

– Utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kol och andra miljönedbrytande ämnen reduceras avsevärt, menar Anders Göthlin. De höga bränslepriserna kan bli en av orsakerna till att åkare i Sverige och även ute i Europa väljer den nya järnvägsvagnen för lastbilar.

Anders Göthlin och Jan Eriksson kalkylerar med att det inom fyra år kan finnas 1 000 vagnar ute på de svenska och europeiska marknaderna. Bland de första utländska kunderna finns NSB, Norske Statsbane, som väntar på att få testa vagnarna på sträckan mellan Oslo och Trondheim.

– Järnvägsföretagen måste arbeta med en större flexibilitet för att finna nya kunder, säger Jan Eriksson. I det arbetet är FlexiWaggon en bra samarbetspartner.

Faktaruta

°Inlandsgods AB i Sundsvall har av energimyndigheten beviljats stöd med 4 795 000 kronor för att vidareutveckla prototypen FlexiWaggon under 2001-2002.

°Kombitransport med tåg och lastbil ger en samhällsekonomisk belastning som är mindre än en tiondel av vad transport med lastbil ger.

°Internationella Miljöinstitutet i Lund och Trafik och Miljö i Norr AB, Umeå, har visat på att den samhällsekonomiska kostnaden för transporter med lastbil på vägarna i Sverige är cirka 128 kronor per mil och för transporter av lastbil på tåg cirka 12 kronor per mil.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste