Miljonprogrammets bostäder rustas upp

Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammans med Chalmers Energicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bidra till att bostäderna i miljonprogrammet blir mer energieffektiva när de renoveras. Det ska man göra i ett projekt kallat Milparena – miljonprogramarena.

Projektet ska följa upp metoder och teknik för energieffektiv renovering för att minska klimatpåverkan från dessa lägenheter, men också för minskade driftskostnader. Erfarenheterna från projektet ska sedan spridas till hela byggsektorn i Västra Götaland.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.