Minimumstandard för energieffektivisering inom EU

På konferensen Building Bridges i samband med Miljöteknik mässan pratade Randall Bowie om utmaningarna med energieffektiviseringar. Han menade att det finns potential att göra stora energibesparingar inom byggnadssektorn. Men för att detta ska nås handlar det inte bara om att bygga energisnålt när man bygger nytt, utan att även fokusera på det när existerande byggnader restaureras.

För att lyckas med en drastiskt energiminskning anser Randall Bowie att alla EUs medlemsländer måste sätta upp tydliga mål och utveckla en mätmetod för att se byggnaders energistandarder. Mätmetoden måste appliceras på både nya och existerande byggnader inom fem år. Han anser att detaljer för mätmetoderna är upp till medlemsländerna själva, men att EU ska sätta en minimumstandard, detta eftersom alla länder har olika syn på vad passivhus är för något.

Randall Bowie poängterar att en sådan standard måste påbörjas vid mötet i Poznan, Polen i slutet av detta år, för att sedan antas vid klimatmötet i Köpenhamn 2009.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.