Miljö- och jordbruksutskottet: Återvinningsansvaret ska vara kvar hos producenterna

Avfall & Återvinning Regeringen vill att kommunerna ska ta över ansvaret från producenterna för insamlingen av förpackningar och returpapper. Nu protesterar Miljö- och jordbruksutskottet.

I dag är det producenterna som har ansvar för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Producenter är de företag som använder sig av olika plast- eller pappersförpackningar för sina produkter, till exempel mjölk eller tandkräm.

I över 15 år har nu branschen tvistat om ifall kommunerna ska ta över ansvaret. Redan idag har de hand om hushållssoporna. Regeringen är helt inne på det spåret och har tillsatt en utredning som som just nu undersöker hur en finansieringsmodell kan se ut som både kommunen och förpackningbranschen kan tycka är rimlig. Det handlar bland annat om hur kommunerna ska ersättas för sitt arbete. Utredningen ska vara klar om cirka en månad.

Säger nej

Men nu vill Miljö- och jordbruksutskottet diskutera frågan vidare. De tycker att ansvaret för återvinning av förpackningar och returpapper fortsatt ska ligga på producenterna och att samarbetet mellan producenterna och kommunerna ska stärkas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen är inte rättsligt bunden av att tillgodose ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det. Riksdagen kontrollerar varje år vilka åtgärder regeringen gjort med anledning av de tillkännagivanden som lämnats.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har reserverat sig mot utskottets förslag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.