nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: FTI

Utredning om ansvar för hushållsnära avfallsinsamling

"Kommunerna ska ta över"

Striden om vem som ska ansvara för insamlingen av förpackningar och returpapper har blossat i 15 års tid.
Igår presenterade regeringens utredare Mia Torpe lämnat sitt förslag på hur en framtida modell, där kommunen får hela ansvaret, kan se ut.

  • Annons 1

I dag har Sveriges cirka 20 000 varuproducenter ansvar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper, enligt det så kallade producentansvaret. Landets 290 kommuner tar hand om hushållssoporna, det så kallade restavfallet. Men om detta är det mest effektiva systemet har diskuterats fram och tillbaka i 15 års tid.

Nuvarande regering har aviserat att kommunerna bör ta över ansvaret över hela den hushållsnära insamlingen och utredningen om insamling av förpackningsavfall som nu presenterats, har haft i uppdrag att föreslå hur insamlingen ska överföras från producenterna till kommunerna.

Målet är att alla hushåll ska få tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem så att mängden insamlat avfall kan öka. Enligt utredningen finns flera fördelar med att lägga uppdraget hos kommunen. En kommunalisering har förutsättningar att leda till ett mer lättillgänligt transparent och sammanhållet insamlingssystem än idag, vilket ger en högre kvalitet och ett större inflöde av material.

Ekonomisk ersättning

I utredningen preciseras vilka krav som bör ställas på kommunen men också hur producenterna ska ge kommunerna ekonomisk ersättning för insamlingen via en producentavgift.

Vad varje producent ska betala ska hänga ihop med hur mycket avfall man har satt ut på marknaden. Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram en föreskrift med väl avvägda avgiftsnivåer som relateras till mängd.

Producentavgiften ska sedan fördelas mellan kommunerna utifrån den vikt av godkänt material som kommunen lämnat in under föregående år. Kommunerna får bara ersättning om materialet är av tillräckligt god kvalitet, vilket kan innebära att alla kommuner inte får kostnadstäckning för sina utgifter. Fastighetsägarna kommer överlag att gynnas ekonomiskt eftersom producenterna får finansiera en större del av den fastighetsnära insamlingen jämfört med idag. I utredningen förslås att den nya förordningen ska träda i kraft tidigast den 1 januari 2020.

Nu ligger bollen hos regeringskansliet. Någon tidsplan för vad som ska hända härnäst finns inte ännu, enligt klimat- och miljöminister Åsa Romsons pressekreterare Helena Hellström Gefwert.

– Mia Torpes utredning är avslutad, nu ska vi arbeta vidare med frågan inom regeringskansliet.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.