Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Utredning om ansvar för hushållsnära avfallsinsamling

Juridik & Politik Striden om vem som ska ansvara för insamlingen av förpackningar och returpapper har blossat i 15 års tid.
Igår presenterade regeringens utredare Mia Torpe lämnat sitt förslag på hur en framtida modell, där kommunen får hela ansvaret, kan se ut.

Utredning om ansvar för hushållsnära avfallsinsamling
FTI

I dag har Sveriges cirka 20 000 varuproducenter ansvar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper, enligt det så kallade producentansvaret. Landets 290 kommuner tar hand om hushållssoporna, det så kallade restavfallet. Men om detta är det mest effektiva systemet har diskuterats fram och tillbaka i 15 års tid.

Nuvarande regering har aviserat att kommunerna bör ta över ansvaret över hela den hushållsnära insamlingen och utredningen om insamling av förpackningsavfall som nu presenterats, har haft i uppdrag att föreslå hur insamlingen ska överföras från producenterna till kommunerna.

Målet är att alla hushåll ska få tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem så att mängden insamlat avfall kan öka. Enligt utredningen finns flera fördelar med att lägga uppdraget hos kommunen. En kommunalisering har förutsättningar att leda till ett mer lättillgänligt transparent och sammanhållet insamlingssystem än idag, vilket ger en högre kvalitet och ett större inflöde av material.

Ekonomisk ersättning

I utredningen preciseras vilka krav som bör ställas på kommunen men också hur producenterna ska ge kommunerna ekonomisk ersättning för insamlingen via en producentavgift.

Vad varje producent ska betala ska hänga ihop med hur mycket avfall man har satt ut på marknaden. Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram en föreskrift med väl avvägda avgiftsnivåer som relateras till mängd.

Producentavgiften ska sedan fördelas mellan kommunerna utifrån den vikt av godkänt material som kommunen lämnat in under föregående år. Kommunerna får bara ersättning om materialet är av tillräckligt god kvalitet, vilket kan innebära att alla kommuner inte får kostnadstäckning för sina utgifter. Fastighetsägarna kommer överlag att gynnas ekonomiskt eftersom producenterna får finansiera en större del av den fastighetsnära insamlingen jämfört med idag. I utredningen förslås att den nya förordningen ska träda i kraft tidigast den 1 januari 2020.

Nu ligger bollen hos regeringskansliet. Någon tidsplan för vad som ska hända härnäst finns inte ännu, enligt klimat- och miljöminister Åsa Romsons pressekreterare Helena Hellström Gefwert.

– Mia Torpes utredning är avslutad, nu ska vi arbeta vidare med frågan inom regeringskansliet.

 

Fakta

Vad gäller saken?

Redan år 2001 presenterades den första statliga utredningen om det så kallade Producentansvaret. Frågan är både juridiskt komplex och politiskt kontroversiell. Därför har den blivit liggande i malpåse fram till år 2012, då ytterligare en utredning tillsattes. Den stora knäckfrågan har varit hur förpackningar ska samlas in med så hög grad av återvinning som möjligt till en rimlig kostnad för samhället.

2014 aviserade statsminister Stefan Löfvén i regeringsförklaringen att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska övergå från producenterna till kommunerna. Riksdagen har dock lämnat ett tillkännagivande på området där de anser att ansvaret för återvinning av förpackningar och returpapper fortsatt ska ligga på producenterna och att samarbetet mellan producenterna och kommunerna ska stärkas. Regeringen är inte rättsligt bunden av att tillgodose ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.