Mer pengar till skydd mot farliga kemikalier

Kemikalier Regeringen vill satsa 375 miljoner kronor på fortsatt arbete för en giftfri vardag fram till 2020. Det meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) i dag.

Mer pengar till skydd mot farliga kemikalier
Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är i budgetpropositionen för 2017 som regeringen föreslår satsningar på kemikalieområdet. Den bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen vill bland annat stärka miljöövervakningen för farliga kemikalier.

Nu görs till exempel en särskild satsning för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

En giftfri miljö

– En giftfri miljö är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken. De satsningar som regeringen nu gör bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

I förslaget ingår även en kartläggning av farliga ämnen i konsumentvaror. Regeringen vill också stärka Kemikalieinspektionens resurser för att pröva ansökningar om godkännanden för bekämpningsmedel.

Bättre alternativ

– Jag ser mycket positivt på att regeringen tar initiativ till att förstärka arbetet för en giftfri vardag. Med ökad kunskap om farliga kemikalier i varor blir det enklare att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.