Mer återvinning trots färre förpackningar

Tre av fyra förpackningar och fyra av fem tidningar återvanns under förra året. Det är en smärre ökning jämfört med året innan, detta trots att den totala mängden förpackningar minskat något. Av de totala 968 000 ton förpackningar som fanns på marknaden under 2004 samlades 76,9 procent in och återvanns. Av de 562 000 ton tidningar som producerades 2004 blev 80 procent nya produkter.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter