Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Luften uppfyller normerna men orsakar ändå dödsfall

Utsläpp Skåne uppfyller miljökvalitetsnormerna för kväveoxider i luft – men ändå beräknas utsläppen från trafiken i Malmö orsaka sju gånger fler dödsfall än trafikolyckorna.

Luften uppfyller normerna men orsakar ändå dödsfall
Joel Eriksson. Foto: Ingar Lindholm

Vägtrafiken är den stora källan till utsläpp av kväveoxider till luft i Skånes städer. Mätningar visar att luftkvalitén uppfyller de krav som finns. Men frågan är om det är tillräckligt. Joel Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne, är kritisk:

– Vi har en nollvision i trafiken men inte när det gäller dödsfallen som orsakats av trafikens utsläpp, säger han.

– Man kan ifrågasätta detta eftersom miljömålets formulering är att luften ska var så ren att människor och djur inte skadas. Vi ska också lösa miljöproblemen nu och inte lämna över dem till nästa generation. Med tanke på det är det frågan om ifall de miljökvalitetsnormer vi har räcker till, eller om vi ska höja ambitionen ytterligare.

Trafiken är boven

Joel Eriksson redovisade Länsstyrelsens uppföljning av miljökvalitetsmålet för luft vid ett seminarium under Hållbarhetsveckan i Lund. Med hjälp av en forskarrapport visade han hur många döds- och sjukdomsfall trafikens utsläpp i Malmö orsakar årligen, även om normen uppfylls. Studien ”Estimated health benefits of exhaust free transport in the city of Malmö” är utförd av forskare vid universiteten i Malmö, Lund och Umeå, och kom 2018.

– Om vi varit av med de NOx (kväveoxider) som vägtrafiken orsakar hade det besparat oss 55 till 93 förtida dödsfall i Malmö stad. Det är sju gånger fler dödsfall än vid trafikolyckor, sade Joel Eriksson vid presentationen.

Luft orsakar inte bara dödsfall

Men utsläppen orsakar inte bara dödsfall utan även andra hälsorelaterade komplikationer. Enligt rapporten skulle trafik med nollutsläpp ge 21 färre årliga fall av barnastma, 95 färre årliga fall av bronkit, 87 färre årliga fall av demens och 2 729 färre sjukskrivningsdagar per år, bara i Malmö.

– Om vi skalar upp det till Skåne innebär det att 543 förtida dödsfall i Skåne hade kunnat förhindras, sade Joel Eriksson.

Kritisk till målsättningen

Han förklarar att kväveoxiderna är intressanta eftersom mätresultaten är representativa för luftkvaliteten överlag, men är alltså kritisk till själva målsättningen.

– Frågan är om vi har varit tillräckligt ambitiösa? Även om vi når målen, är miljöproblemen lösta? säger han till Miljö & Utveckling.

Vid konferensen redovisades arbetet med de 12 miljömål som följs upp i Skåne. Enligt Länsstyrelsen kommer inget av målen att uppnås till 2020.

Läs mer: Ikea toppar varumärkesligan i hållbarhet

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.