Lista: 8 innovationsprojekt för hållbart lantbruk

Livsmedel En stor läskjätte investerar nu i lokala jordbruksinnovationer som ska effektivisera produktionen och minska miljöpåverkan.

Lista: 8 innovationsprojekt för hållbart lantbruk
Potatisodling i Mellanöstern. Foto: Adobe Stock

Det är läskjätten PepsiCo som meddelar åtta nya innovationsprojekt över nio länder inom ramen för sitt globala jordbruksprogram, Positive Agriculture Outcomes Accelerator. Detta är det tredje året av programmet och omfattar en investering på över 30 miljoner dollar fram till 2028. Satsningen syftar till att hantera akuta utmaningar inom jordbruket och främja företagets hållbarhetsagenda.

Projekten inriktar sig på att stödja lokala jordbruksprojekt, minska utsläpp, förbättra markhälsa och öka motståndskraften mot klimatrelaterade hot. Bland projekten ingår samarbeten med bland annat australiska spannmålsodlare och colombianska potatisodlare för att testa hållbara markhälsometoder och installera sprinklerbevattningssystem.

Samarbetet med 3Keel, ett brittiskt landskapsinnovationsföretag, fokuserar på att koppla samman europeiska organisationer som stöder regenerativa lösningar med lokala markförvaltare för hållbara resultat. PepsiCo har som strävan att bland annat genom detta initiativ sprida regenerativa jordbruksmetoder över 7 miljoner hektar fram till år 2030.

Läskjättens 8 satsningar på hållbart jordbruk

 • Cool Soil Initiative
  Plats: Australien
  Beskrivning: Utvidgning av initiativet Cool Soil Initiative för att stödja Västra Australiens havreproduktionsområde. Initiativet testar och validerar hållbara metoder för att minska växthusgasutsläpp på gårdar, förbättra hållbarhet, avkastning och lönsamhet.
 • Förbättrad markhälsa med nya täckgrödor
  Plats: Colombia
  Beskrivning: Undersöker hur täckgrödor kan förbättra markerosion, markfruktbarhet och kvävefixering för att minska utsläpp och förbättra biologisk mångfald.
 • Låpgtrycksystem för sprinklerbevattning
  Plats:
  Colombia
  Beskrivning: Ökar jordbrukarnas avkastning genom att öka antalet användbara planteringsområden och vattenreducerande insatser genom att införa lågtrycks-sprinklerbevattningssystem.
 • Precisionsgödsel
  Plats: Indien
  Beskrivning: Främjar användningen av precisionsgödsel för att förbättra markhälsan och stödja potentialen för minskade växthusgasutsläpp inom potatisens leveranskedja på marknaden.
 • Analys av vattenförsörjning i Irak
  Plats: Irak
  Beskrivning: Genomför en studie om vattenförsörjningen för att kartlägga nuvarande risker och bygga en handlingsplan för att öka motståndskraften i potatisens leveranskedja fram till 2030.
 • Vägledning för småbrukare som övergår till hållbar produktion
  Plats: Egypten
  Beskrivning: Introducerar nya arbetssätt för att gynna lokala småbrukare och möjliggöra 100 procent hållbar källförsörjning för direkt potatis- och majsproduktion fram till 2030.
 • Installation av ”väderstationer”
  Plats: Pakistan
  Beskrivning: Förbättrar odlarnas motståndskraft och möjliggör snabba beslut genom att implementera ”väderstations-teknik” på plats för att leverera mer exakt data och stärka jordbruksverksamheten.
 • Acceleration av regenerativa jordbruksmetoder
  Plats: Rumänien, Polen, Storbritannien
  Beskrivning: I samarbete med 3Keel, ett brittiskt landskapsinnovationsföretag, kommer finansiering att användas för att koppla samman organisationer i Europa som är intresserade av att stödja regenerativa lösningar med lokala markförvaltare som kan leverera mätbara, hållbara resultat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.