Lantmännen och AAK utökar rapsoljesamarbete

Lantmännen och AarhusKarlshamn har undertecknat ett intentionsavtal om samägt bolag, joint venture, för investering i utökad kapacitet för utvinning av rapsolja för livsmedel och biodiesel i Karlshamn.

– Samarbetet stärker vår marknadsposition, säkerställer en svensk biodiesel med hög kvalitet och ger samtidigt förutsättningar för en ökad produktion av biodiesel inom Lantmännen. Det är en investering som stärker konkurrenskraften för svenskt lantbruk, kommenterar Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Den planerade investeringen på cirka 400 miljoner kronor innebär en väsentligt utökad kapacitet jämfört med den som finns i Karlshamn i dag. Anläggningen blir med bred marginal den största i Norden. Genom att utnyttja modernaste teknologi kommer den att bli en av de effektivaste i världen och placeras inom AAKs fabriksområde i Karlshamn, där även Lantmännens produktion av RME biodiesel är placerad.

– Anläggningen kommer att ha kapacitet att på ett effektivt sätt förädla hela den svenska rapsodlingen, säger Magnus Jörsmo, affärsområdeschef Technical Products & Feed, AAK.

Oljeutvinningsanläggningen planeras stå klar under andra halvåret 2009.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.