Exportrådet visar vägen för svensk bioenergi

Exportrådet har tagit fram en marknadsprioritering för de svenska bioenergiföretag som funderar på export. Nio länder bedöms som särskilt intressanta – Irland, Kanada, Polen, Rumänien, Spanien, Tjeckien, Storbritannien, USA och Österrike. Exportrådet har tagit fram prioriteringen för att korta ledtiden till affärer och vägde in flera faktorer: svensk närvaro med fokus på bioenergi, finansieringsmöjligheter, geografisk närhet, lokala drivkrafter, politiskt intresse och styrmedel, marknadsstorlek, hinder, konkurrens och råvarutillgång.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.