nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”För låga priser på utsläppsrätter”

EU:s system för handel med utsläppsrätter av växthusgaser fungerar dåligt, tycker många. Ett problem är de pressade priserna och för många fria utsläppsrätter, anser flera svenska företrädare.

Yvonne Ruwaida (MP)
  • Annons 1

På måndagen diskuterade några tunga politiker, företrädare för svenska myndigheter och svenskt näringsliv hur EU:s klimatpolitik bör bedrivas. Anledningen är att ett förslag till nya EU-regler för handel med utsläppsrätter just nu behandlas i Europaparlamentet och parlamentets kontor  i Sverige var arrangör. 

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker och skuggföredragande i miljöutskottet för ärendet, anser att tonvikten i förhandlingarna måste ligga på höjda ambitioner för EU:s system för utsläppshandel, ETS, Emissions trading system – som är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Världen har samlats kring högre ambitioner i Parisavtalet och då vill vi att det ska synas i utsläppshandeln. Vi har ett tungt mandat för en sådan politik. Om ETS inte reflekterar Paris kommer vi att få nationella system och då får vi inte en EU-politik för omställning, säger hon.

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker och ledamot i miljöutskottet, ser risken för att skärpta mål för utsläppsrätterna skulle leda till ett så kallat koldioxidläckage, som innebär att vissa europeiska företag väljer att ha stora utsläpp utanför EU. De vill inte riskera att konkurreras ut av företag utanför EU, som har lägre kostnader för utsläpp.

– Ingen skulle ifrågasätta det riktiga i att driva på utveckling och teknisk innovation för att Sverige och EU ska ligga i framkant, om det inte vore för att det krävs en fin balansgång för att inte företagen ska tvingas flytta, säger han.

Fjellner betonar också vikten av att kunna hitta en bra politisk kompromiss i parlamentet.

– Om vi inte kommer överens i Europaparlamentet blir vi helt överkörda av ministerrådet. När man närmar sig slutpunkten brukar majoriteten komma överens.

Yvonne Ruwaida, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson, anser att ambitionerna för utsläppshandelssystemet måste höjas.

– Det viktigaste är att fastställa en prissignal. Vi kan inte vänta in länderna utanför EU, vi måste fortsätta ta steg framåt, säger hon, och får medhåll av Cecilia Kellberg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

– Prissignalen är jätteviktig. I dag är priserna så låga att de inte ger någon styrsignal, säger hon.

 

Kommentarer

1 reaktion till “”För låga priser på utsläppsrätter””

  1. botwid skriver:

    Eftersom utsläpp av CO2 är nyttig för växtligheten och livsmedelsproduktionen skulle man kunna slakta systemet med utsläppsrätter.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.