Kraftig begränsning av torskfisket i Östersjön

Biologisk mångfald EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter.

Kraftig begränsning av torskfisket i Östersjön

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s jordbruks- och fiskeministrar ett enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön nästa år. I diskussionen har ministrarna utgått från Internationella havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer och EU-kommissionens förslag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) anser att det är ett oerhört viktigt och välkommet beslut.

– För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut. Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften, så jag tycker att det är en bra kompromiss, säger han.

Fiskestopp under leken

Ytterligare skyddsåtgärder för det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars. Det beståndet ska även skyddas genom en begränsning för fritidsfiskare. De ska få ta upp högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

– Beslutet är en följd av det kritiska tillståndet för det västra torskbeståndet och att fritidsfisket, när yrkesfiskets kvoter minskat, svarar för en förhållandevis stor andel av den totala fångsten säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Andra arter som omfattas av EU:s fiskekvoter är sill, skarpsill, lax och rödspätta. Möjligheterna att fiska skarpsill, vanlig sill och rödspätta utökas nästa år. Laxfisket i centrala Östersjön förblir oförändrat, medan det minskas med 20 procent i Finska viken, jämfört med i år.

Fakta

Fiskekvoter för Östersjön 2017

(i procent, jämfört med 2016)

  • Torsk, östra Östersjön: – 25
  • Torsk, västra Östersjön: – 56
  • Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
  • Lax, Finska Viken: – 20
  • Skarpsill: + 29
  • Sill, västra Östersjön: + 8
  • Sill, centrala Östersjön: + 8
  • Sill, Rigabukten: – 11
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
  • Rödspätta: + 95

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.