nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Regeringen och Vänsterpartiet vill miljardsatsa på att komma till rätta med Sveriges sjöar, hav och kuster.

Kraftig begränsning av torskfisket i Östersjön

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter.

  • Annons 1

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s jordbruks- och fiskeministrar ett enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön nästa år. I diskussionen har ministrarna utgått från Internationella havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer och EU-kommissionens förslag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) anser att det är ett oerhört viktigt och välkommet beslut.

– För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut. Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften, så jag tycker att det är en bra kompromiss, säger han.

Fiskestopp under leken

Ytterligare skyddsåtgärder för det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars. Det beståndet ska även skyddas genom en begränsning för fritidsfiskare. De ska få ta upp högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

– Beslutet är en följd av det kritiska tillståndet för det västra torskbeståndet och att fritidsfisket, när yrkesfiskets kvoter minskat, svarar för en förhållandevis stor andel av den totala fångsten säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Andra arter som omfattas av EU:s fiskekvoter är sill, skarpsill, lax och rödspätta. Möjligheterna att fiska skarpsill, vanlig sill och rödspätta utökas nästa år. Laxfisket i centrala Östersjön förblir oförändrat, medan det minskas med 20 procent i Finska viken, jämfört med i år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.