Konsumentverket: Svårt att konsumera mer hållbart

KONSUMTION Det har blivit lättare att köpa en kopp mer miljövänligt kaffe, men svårare att välja en mer miljövänlig bil. Det är en av slutsatserna i Konsumentverkets årliga rapport om varför vi konsumerar som vi gör. Och att överlämna miljöfrågan till kunderna är inte en framkomlig väg, enligt verket.

Konsumentverket: Svårt att konsumera mer hållbart
Att konsumera mer hållbart är extra svårt för den som vill köpa en bil. Foto: StockAdobe

Många tycker att det är viktigt att veta hur deras konsumtion påverkar miljön, 54 procent av kvinnorna och 45 procent av männen. Det är betydligt fler än när samma fråga ställdes för tre år sedan. Men trots medvetenheten så görs många ur miljöaspekt tveksamma inköp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– När man frågar hur viktigt folk tycker att det är att konsumera miljömässigt hållbart så är det ganska många som svarar att det är viktigt, men färre som faktiskt agerar på det, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket, till Miljö & Utveckling.

Normer påverkar hur hållbart vi konsumerar

Han har arbetat med Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2020. I år har verket tittat närmare på hur normer påverkar vårt beteende.

– Vi kom fram till att normer kan fungera som en hjälp, de kan påverka konsumenten att göra mer miljömässigt hållbara val. Men det problematiska är att för att vara en norm så måste det uppfattas som normalt. Som det ser ut idag är konsumtionen i huvudsak inte miljömässigt hållbar och då har normerna motsatt verkan, säger Johan Jarelin.

Dåliga förutsättningar

Enligt rapporten är det inte så lätt för konsumenterna att shoppa mer miljövänligt.

– Förutsättningarna för konsumenterna att göra miljömässiga val är ganska dåliga. Det går i många fall, men det är inte mainstream. Det går inte att förvänta sig att konsumenterna kommer att lösa det här, utan andra aktörer behöver hjälpa konsumenterna på traven, säger Johan Jarelin.

Konsumenterna rankar utbudet

Hindren är många, enligt rapporten. Förutom normerna ställer utbudet till det. Priset är också betydelsefullt, liksom tillgången till information.

I rapporten får konsumenter ranka hur lätt eller svårt det är att göra miljömässigt mer hållbara val av olika tjänster och produkter. Samma fråga har ställts sedan 2016, och svaren har delvis förändrats. Till exempel har restauranger, kaféer och barer fått ett bättre utbud, enligt studien. För den som ska köpa bil gäller det motsatta; utbudet är sämre liksom prisbilden. Enligt undersökningen beror det bland annat på att etanolbilarna försvunnit från marknaden.

Fika lättast – flygresor svårast

Det som är allra svårast att köpa med miljöhänsyn är flygresor, och där har samtidigt det sociala trycket på att göra miljövänligare val ökat.

Här hittar du hela rapporten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.