Kommuners upphandlingsstöd i riskzon

Juridik & Politik I höstens budgetproposition blev det klart att Miljöstyrningsrådet blir en del i Konkurrensverket.
– Jag är väldigt oroad, säger Marie Nordén (S) som nu väckt en interpellation i frågan.

Varje år upphandlar den offentliga sektorn för 600 miljarder kronor. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Nu vill regeringen att Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet ska placeras på Konkurrensverket.

Men bland annat LRF, TCO, SKL, Naturskyddsföreningen och utredaren av den senaste upphandlingsutredningen, Anders Wijkman, är mycket kritiska till beslutet.

Kritiken handlar dels om om lämpligheten att samma myndighet utövar tillsyn och ger råd, dels om det negativa förhållningssätt som Konkurrensverket tidigare har haft till att ställa miljökrav vid offentlig upphandling.

SKL befarar att den spetskompetens som finns på Miljöstyrningsrådet riskerar att gå förlorad och att kommuner och landsting inte i samma utsträckning kommer få ta del av det kvalificerade stöd som Miljöstyrningsrådet idag ger. De tycker inte heller att regeringen har utrett förslaget ordentligt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.