Miljöstyrningsrådet: Attefall svarar på kritiken

Juridik & Politik I fredags svarade Stefan Attefall (kd) och ansvarig minister för upphandling, på Marie Nordéns (s) kritik mot nedläggning av Miljöstyrningsrådet vid en interpellationsdebatt i riksdagen.

Huvudspåret i Stefan Attefalls inlägg var att det är viktigt att samla den statliga upphandlingen för att den ska förbättras och förstärkas.

– Vi måste samla upphandlingsmyndigheterna för att samla kompetensen. I Konkurrensverket finns en stor juridisk kompetens och vi slipper lägga pengar på overheadkostnader och kan satsa mer pengar i verksamheten. Vi tror att det kommer att bli bra, säger Stefan Atterfall under debatten.

Stefan Attefall menar att det finns ett stort behov av att vässa upphandlingsstödet och att ta ett omtag, särskilt när vi får en ny upphandlingslagstiftning. Han är inte orolig över att Miljöstyrningsrådet kommer att bli bakbundna eller att kompetens går förlorad. Man kommer noga att följa arbetet så att exempelvis miljöfrågorna tas om hand på ett bra sätt och att uppgifterna utförs med samma höga kvalitet som idag.

– Vi behöver samla myndigheterna och få in nya friska pengar för att bygga ut och förstärka. Jag tror att detta är ett klokt sätt att hantera frågorna, men det krävs självklart tydliga mål, en bra lagstiftning i botten och att vi följer myndighetens arbete noggrant. Jag tror att Konkurrensverket känner att de har ögonen på sig, säger Stefan Attefall som svar på Marie Nordéns kritik.

Här kan du läsa mer om kritiken om att Miljöstyrningsrådet ska gå in i Konkurrensverket.

Här kan du se den 24 minuter långa debatten på riksdagens hemsida

 

Denna artikel genererades av ett tips. Har du några tips till oss? Mejla till info@miljo-utveckling.se

Fakta

Vad gäller saken?

I höstens budgetproposition är det beslutat att Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet tillsammans med Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas stöd till upphandling ska samlas och placeras under Konkurrensverkets beskydd. Budgetförslaget lämnades till riksdagen den 18 september. Organisationsförändringen är tänkt att gälla från och med 1 juli 2014

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.