Upphandling: Unik kompetens kan gå förlorad

Juridik & Politik Den 28 november blev det klart att Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket.
– Det här är ett beslut i fel riktning, vi är oroliga, kommenterar Annika Christensson, miljöchef i Landstinget Blekinge.

Upphandling: Unik kompetens kan gå förlorad

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om regeringens planer om att samla och placera Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd under Konkurrensverkets vingar. Förslaget har har skapat oro för att unik expertkompetens ska gå förlorad och arbetet med mijöanpassad upphandling i kommuner, regioner och landsting ska tappa fart. Ser tidigare artiklar: Kommuners upphandlingsstöd i riskzon Attefall svarar på kritiken 

Den 28 november togs beslutet att upphandlingsstödet som tidigare varit fördelat på Kammarkollegiet, Vinnova och Svenska Miljöstyrningsrådet nu kommer att samlas hos Konkurrensverket. Den 1 juli 2014 ska sammanslagningen vara klar. Regeringens syfte är att skapa ett helhetsansvar för frågorna, vilket man hoppas kommer att leda till ett bättre och effektivare upphandlingsstöd.

Riskerar kompetens

På landstingen är man dock oroliga över att Miljöstyrningsrådets unika kompetens ska gå förlorad när Konkurrensverket tar över ansvaret.

– Miljöstyrningrådets stöd är jätteviktigt för vår verksamhet och för vår möjlighet att ställa effektiva och välgrundande hållbarhetskrav vid upphandling. Jag är orolig över att beslutet kommer att driva utvecklingen åt fel håll och att stödet inte kommer att fungera lika bra som det gör idag, säger Annika Christensson, miljöchef i Landstinget Blekinge.

Miljöstyrningsrådet har haft som uppdrag att ta fram miljö- och hållbarhetskrav som landsting och kommuner sedan har kunna använda sig av i upphandling vilket gjort det möjligt att ställa miljökrav utan att själva ha stora egna resurser på området. Totalt har Miljöstyrningsrådet tagit fram upphandlingskriterier för cirka 700 olika områden, krav som de också uppdaterar allt eftersom teknik och marknad förändras. Dessa har gjort att offentlig sektor ställer krav på ungefär liknande sätt vilket gör det tydligare för företagen.

– Varje år upphandlar offentliga verksamheter i Sverige för 600 miljarder kronor, vilket verkligen är en möjlighet att styra mot hållbara inköp om nu kraven ställs. Jag är rädd att vi nu kommer att tappa fart, säger Annika Christensson.

Denna artikel genererades av ett tips. Vill du tipsa oss på på redaktionen? Mejla oss på info@miljo-utveckling.se

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.