Klimatforskare flaggar för ökade klimatkostnader

Forskning Koldioxidutsläppen kommer att kosta mycket mer än vad regeringar världen över idag räknar med. Därför måste klimatmodellerna förbättras, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och sex andra forskare i en artikel som publiceras i tidskriften Nature.

Klimatforskare flaggar för ökade klimatkostnader

De sju forskarna bakom artikeln konstaterar att FN:s klimatpanels rapporter är viktiga för att styra forskningsagendan till klimatfrågor. Men ännu viktigare är att det globala politiska samtalet får kunskap om hur klimatförändringens skadeverkningar bäst hanteras.

Forskarna konstaterar att ekonomiska klimatmodeller behöver uppdateras oftare för att vara i fas med nya forskningsresultat. I annat fall riskerar man att underskatta skadorna från koldioxidutsläpp. Världens politiska vägval riskerar därmed att frikopplas från de ekonomiska realiteter som klimatförändringen innebär.

Thomas Sterner, expert på styrmedel för att hindra och begränsa växthusgasutsläpp, är samordnande huvudförfattare till den del av FN:s klimatrapport som presenteras på söndag 13 april.

– Vårt syfte med kommentaren i Nature är att diskutera modeller och analyser som tillåter oss att beräkna en nödvändig miniminivå för koldioxidsskatt. Artikeln kan därmed också komma att stödja Vita Husets försök att höja den så kallade ”social cost of carbon” i USA till 37 dollar per ton. Denna kostnad ska finnas med när amerikanska myndigheter gör beräkningar för framtida investeringar i vägar och energiförsörjning, säger Thomas Sterner.

De sociala kostnaderna för koldioxidutsläpp motsvarar de pengar som sparas när skador från klimatförändringar undviks genom att världens länder genomför en politik som minskar utsläppen av koldioxid. I Sverige har vi en koldioxidsskatt på cirka 150 dollar per ton eller 1 krona per kilo koldioxidutsläpp från transporter och energi.

Läs artikeln: Improve economic models of climate change.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.