Gigantiska effekter av klimatförändringarna

Klimat Konflikter, brist på mat och vatten, nya sjukdomar och kollapsade ekosystem. Det scenarie som FNs klimatpanel IPCC målar upp i sin tredje delrapport är inte tilltalande. Men det går fortfarande att undvika att de värsta scenarierna blir verklighet.

Gigantiska effekter av klimatförändringarna

I höstas kom IPCCs rapport som vetenskapligt fastslog att det är ”extremt sannolikt” att mänskliga aktiviteter är den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen.

Mycket forskning har tillkommit sedan förra rapporten 2007 som har stärkt orsakssambanden. Och siffrorna är alarmerande: Halten av växthusgaser i atmosfären är nu den högsta på i alla fall 800,000 år. Havsnivån höjs i en rasande takt, antalet kalla dagar är färre och varma dagar fler. Det är också tydligt att värmeböljorna kommer allt oftare och utan samma förutsägbara intervaller som tidigare, inte minst i Europa, Asien och Australien.

Gigantiska effekter

I rapporten som släpptes i Japan i går och är den tredje av fyra planerade, tittar man på vad detta får för konsekvenser. Forskarna lyfter fram en mer osäker tillgång till livsmedel pågrund av torka och opålitlig nederbörd. Tillgången till dricksvatten påverkas negativt. Hälsoaspekten kommer också in i form av ökad risk för dödlighet under perioder av extrema väderhändelser, men också när nya sjukdomar sprids, exempelvis då sjukdomsbärande insekter som fästingar och malariamygg ökar sitt spridningsområde. Man ser också en omfattande migration framför sig då obeboliga områden blir större. Rapporten är ingen munter läsning.

– Klimatförändringarna är här, den är mätbar på hela jorden och detta är inte längre framtiden. Det är en viktig insikt vi har nu, sade Gregor Vulturius, forskningsassistent vid Stockholm Environment Institute på ett seminairum på Fores i Stockholm, i samband med att rapporten släpptes.

Finansiella flöden ändras

Detta kommer självklart även att påverka näringslivet och man kan redan se effekter på finansiella flöden. Företag anpassar sina investeringsstrategier efter det faktum att klimatet förändras. För Sverige som är ett litet och exportberoende land handlar det om handelsfrågor men också om hur leverantörskedjorna ser ut för våra egna företag. Skogsbruket och försäkringsbranschen påverkas direkt, men ingen kommer egentligen undan.

Det positiva i kråksången är att det ändå fortfarande går att göra något åt saken, det är med andra ord inte kört. Den 13 april kommer FNs klimatpanels fjärde rapport som handlar om hur vi kan agera för att få utsläppen att minska och därmed uppvärmningen att stanna av.

– Vi har chans att styra om skutan, det måste inte bli så här. Men varför så lite händer med ett så tydligt faktaunderlag är en fråga som jag ännu inte löst, sade Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen på Fores seminarium.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.