”Klimatförändringar – hot mot ekonomin”

Juridik & Politik Klimatförändringar kommer att leda till stora förändringar i vårt ekonomiska och finansiella system. Det kan med tiden utgöra ett allt större hot mot vår ekonomi, visar en ny regeringsrapport.

”Klimatförändringar – hot mot ekonomin”
Shutterstock

Finansinspektionen, FI, har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport om hur klimatförändringen påverkar den finansiella stabiliteten i Sverige. De slutsatser som dras, baseras på en rapport från forskare på Grantham Research Institute, GRI.

Bland annat konstateras att den globala uppvärmningen och den stigande havsnivån i förlängningen kan innebära risker för det finansiella systemet. En direkt konsekvens av denna utveckling är att försäkringskostnaderna kommer att öka i takt med att skadorna blir större. Samtidigt uppstår även mer indirekta kostnader och risker till följd av förstörda ekosystem, ökade hälsoproblem och en lägre produktivitetstillväxt.

– Finansinspektionen kommer därför att arbeta för en ökad förståelse i finanssektorn om dessa risker, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Rapporten tar också upp vikten av att utveckla kunskapen om hur klimatrelaterade risker kan slå på finansföretagen och det finansiella systemet.

– Företagen behöver utveckla stresstester och scenarieanalyser för att fånga hur sårbarheten mer konkret kan komma till uttryck och få indikationer på var olika förebyggande åtgärder kan behöva sättas in, säger Erik Thedéen.

Klimatrisker ökar också bankernas behov av att ha rejäla kapitalbuffertar, för att ha en god motståndskraft inom det finansiella systemet. Men FI bedömer inte att den motståndskraften behöver höjas i dagsläget.

I en kommande rapport ska FI ta fram förslag på hur den finansiella sektorn kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter