Klimatförändringar ger mer giftalger och bakterier

Forskning Det finns växande bevis för att klimatförändringar kan öka mängden giftiga alger och skadliga bakterier, som påverkar både musslors och människors hälsa. Det visar ny forskning.

Klimatförändringar ger mer giftalger och bakterier
Shutterstock

I en vetenskaplig studie av havsvatten i slutna ekosystem, mesokosmer, har forskarna testat hur klimatförändringar påverkar musslors hälsa när giftiga alger och skadliga marina mikroorganismer ökar i havet. Studien har genomförts av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med indiska forskare i Sydindien, och presenteras i en ny studie i tidskriften, Nature Scientific Reports.

Växande livsmedel

Musslor är viktig föda i fattiga, kustnära samhällen i södra Indien, men också ett snabbt växande livsmedel för medelinkomsttagare i Indien, som varit utomlands och ätit europeisk mat.

Lite oväntat påverkas inte musslornas hälsa nämnvärt av de fysiska klimatförändringarna direkt.

Indirekt påverkan

– Men ökad temperatur och regnmängd kommer att medföra en skiktad vattenmassa, vilket gynnar giftiga alger och bakterier på bekostnad av andra snälla mikroplankton, som musslor normalt äter. Det ger alltså en indirekt verkan av klimatförändringarna på musslornas hälsa, säger Anna Godhe, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Resultaten av studien kan få betydande konsekvenser för fiskars och skaldjurs säkerhet, inte bara i tropiska vatten utan även i svenska vatten där vi får utbrott av giftiga musslor som fått i sig bakterier och giftiga alger ganska ofta.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.