Bättre klimatprognoser med hjälp av matematik

Forskning Djurarter som dör ut och mer giftalger i vattnet är förväntade effekter av den globala uppvärmningen. Med hjälp av enkla matematiska modeller kan forskare nu förutsäga konsekvenserna av klimatförändringar.

Bättre klimatprognoser med hjälp av matematik
Shutterstock

Det är den polska forskaren Wojciech Uszko, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, som undersökt hur rovdjurs ätbeteende, miljöns temperatur och gödningseffekter påverkar samspelet mellan rovdjur och bytesdjur.

Bara en liten ökning av temperaturen eller i tillgången på ett näringsämne kan störa jämvikten mellan rovdjur och deras bytesdjur – från en stabil samexistens till vilda svängningar i antal eller till och med utrotning av rovdjuret.

Matematiska modeller

– Uppvärmningseffekter kan vara mycket varierande och ofta krångliga. Att identifiera några kritiska processer och införliva dem i matematiska modeller kan hjälpa ekologer att korrekt beskriva och prognosticera effekterna av miljöförändringar på näringsvävar, säger Wojciech Uszko.

Tisdagen den 20 September försvarar han sin doktorsavhandling med titeln ”Effekter av temperatur och näringsanrikning på födobeteende och stabilitet i konsument- och resurspopulationer” vid Umeå universitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.