Karin Gardes till Stockholm International Water Institute

Karriär Karin Gardes lämnar Rädda Barnen och går till Stockholm International Water Institute, SIWI, där hon blir Chief Operating Officer.

Karin Gardes till Stockholm International Water Institute
Karin Gardes. Foto: SIWI

Karin Gardes har lång och gedigen erfarenhet inom internationellt utvecklingssamarbete, från FN, EU och International IDEA.

Närmast kommer hon från en tjänst som avdelningschef för Finansiering och Partnerskap på Rädda Barnen.

Stor erfarenhet av globalt påverkansarbete

– Vattenfrågan är högt upp på den internationella agendan och en kärnfråga för att alla samhällen skall kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Jag ser fram emot att kunna bidra till att SIWI befäster och vidareutvecklar sin roll som den ledande organisationen med erkänd expertis och ett holistiskt synsätt på vattenrelaterade globala utmaningar, säger Karin Gardes, som tillträder sin nya tjänst i februari 2020.

Karin Gardes är utbildad civilekonom, vid Handelshögskolan i Stockholm samt College of Europe i Belgien. Hon har arbetat mycket med globalt påverkansarbete, strategiutveckling samt finansiering och partnerskap.

Ska öka kunskapen bland beslutfattare

SIWI menar att hennes kompetenser kommer väl till pass, då de vill öka kunskapen bland beslutfattare om hur vatten spelar en avgörande roll för att lösa samtidens stora samhällsutmaningar, som klimathotet och livsmedelsförsörjningen.

– Vi är väldigt glada att ha kunnat rekrytera Karin Gardes med hennes breda internationella bakgrund och starka engagemang för globala utvecklingsfrågor. I en tid då vattenfrågorna blir allt viktigare kommer hon att kunna tillföra mycket genom sin kombination av kunnande och ledarskap från internationella organisationer, säger Torgny Holmgren, vd på SIWI.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.