Svenskar mest optimistiska inför klimathotet

Klimat Enligt EIB:s senaste klimatundersökning är svenskar nio procent mer optimistiska till att klimatförändringarna kan stoppas, än övriga Europa.

Svenskar mest optimistiska inför klimathotet
Endast 66 procent av svenskar anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag, enligt EIB. Foto: Adobe Stock

Europeiska Investeringsbanken (EIB) – EU:s investeringsorgan, har för andra året i rad gjort en internationell klimatundersökning bland medborgare i EU-länderna, USA och Kina.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu släpper de resultatet rörande medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och om hur klimatförändringarna påverkar deras liv.

Svenskar opåverkade

66 procent av alla svenskar anser att klimatförändringarna påverkar vardagen. Det är betydligt lägre än EU-genomsnittet på 82 procent. Hela 34 procent av alla svenskar menar också att de är opåverkade av klimatförändringarna i vardagen.

Fakta

Svenskars syn på klimathotet

Endast 66 procent av svenskar anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag, vilket är betydligt lägre än EU-genomsnittet (82 procent). 81 procent av svenskarna tror att deras barn kommer att känna av konsekvenserna av klimatförändringarna i sin vardag i framtiden. 68 procent av svenskarna är övertygade om att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna – nio procentenheter mer än i EU överlag. Yngre svenskar är säkra på att de kan bidra i kampen mot klimatförändringar: 70 procent av svenskarna i åldersgruppen 15–29 år anser att de själva kan göra skillnad, jämfört med endast 65 procent i åldersgruppen 30–64 år och 54 procent i åldersgruppen 65+

Undersökningen visar att flest medborgare i södra Europa, från exempelvis Italien och Spanien, uppger att de påverkas av klimatförändringarna. I Norden är siffran svalare. Sverige, Finland och Danmark är mindre benägna att ange att de lider av konsekvenserna av klimatförändringarna.

Sjukvåren största utmaningen

Detta mönster återspeglas i de viktigaste utmaningarna enligt svenskarna, som rankar tillgång till hälso- och sjukvård och den ökade migrationen före klimatförändringar.

Globalt raknas klimatförändringarna som en större utmaning. 73 procent av kineserna anser att det är det största samhällsproblemet, vilket är långt mer än EU-medborgarna på 47 procent och amerikanerna på 39 procent.

Oro inför framtiden

Undersökningen visar att svenskar trots allt oroar sig mycket över hur kommande generationer kan påverkas. 81 procent delar uppfattningen om att deras barn kommer att känna konsekvenserna av klimatförändringarna i sin vardag i framtiden.

Svenskar tror också att vi kommer lida av klimatförändringarna i hundratals år, även om växthusgasutsläppen upphör.

Mer optimistiska än övriga Europa

– De svenska medborgarna är oroade över klimatförändringarna och effekterna för deras vardag och framtid men är samtidigt bland de mest optimistiska i Europa till att klimatkrisen kan lösas. Detta återspeglas i EIB:s klimatundersökning, som är ett viktigt verktyg för att förstå medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och även om det ansvar som de förväntar sig att deras ledare inom offentlig och privat sektor ska ta, säger Emma Navarro, EIB:s vicepresident i ett pressmeddelande.

Mer än hälften, 68 procent, av alla svenskar tror att vi fortfarande kan stoppa klimatförändringarna. Vi delar denna optimism med Kina, där 80 procent av medborgarna anser att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna.

I Europa och USA är siffrorna annorlunda. 59 procent av EU-medborgarna är optimistiska, och 54 procent av amerikanerna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.